H70107z Introduction to Jazz Piano II

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Vít Křišťan (lecturer)
MgA. Jiří Levíček (lecturer)
Jiří Slavík (lecturer)
Guaranteed by
MgA. Jiří Levíček
Jazz Interpretation Department - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Jazz Interpretation Department - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 11:00–16:45 317, Tue 15:10–16:45 322
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70107l Introduction to Jazz Piano II )
Úspěšné absolvování předmětu Základy jazzového klavíru I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je dále rozvíjet správné technické návyky při hře na klavír. Jádrem jsou církevní stupnice a pokročilejší rozklady akordů. Hlavním tématem prvního semestru druhého ročníku jsou dále čtyřhlasé sazby (voicings) a vedení hlasů v rámci harmonie, především v rámci schématu mollového II - V - I, dále je to alterace dominant, základy harmonizace melodie, malý blok a drop 2.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen:
- orientovat se v církevních modech;
- hry pokročilejších rozkladů akordů;
- zvládnout jednoduchý doprovod z akordických značek pomocí čtyřhlasé sazby v pravé ruce a basové linky v levé ruce;
- aplikovat alterace na dominantních septakordech;
- základní harmonizace melodie.
Syllabus (in Czech)
  • Církevní stupnice a pokročilejší rozklady akordů
  • Základní čtyřhlasá sazba v pravé ruce, basová linka v levé ruce
  • Základní rytmické paterny v doprovodech
  • Alterace
  • Harmonizace melodie
  • Malý blok, drop 2
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: cvičení - individuální výuka
Metody výuky: individuální přístup dle technické úrovně studenta, samostatná práce studenta
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H70107z