HF0013l Kompozice historické hudby I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/2.5. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Mario Buzzi, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu HF0013z.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je orientace v kompozičních stylech a technikách hudby evropské historické hudby od konce 19. do začátku 20. století včetně seznámení se s hudebními systémy mimoevropských kultur (indická, persko-arabská, čínská, židovská, řecká aj.).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• napodobit hudbu vrcholného romantismu pro stránce harmonické, instrumentační i tektonické,
• využít principy rozvolněné harmonie a atonality přelomu 19. a 20. století,
• zkomponovat hudební úryvky v duchu hudby indické, čínské atd.
Osnova
 • Hudba vrcholného romantismu, její harmonický průběh a formy.
 • Podoby harmonie a kontrapunktu na přelomu 19. a 20. století.
 • Hudební soustavy a kompoziční tradice významných mimoevropských kultur (klasická hudba indická, čínská, židovská, řecká, persko-arabská a další).
 • Výuka probíhá formou výkladu, poslechu nahrávek, čtení partitur a jejích analýzou jakož i zadáváním samostatných analytických i kompozičních úkolů. Posluchač se seznamuje se skladbami a jejich strukturou poslechem, hrou na klavír, vypracováním výtahů z partitur nebo z odborné literatury; vypracovává v průběhu semestru alespoň osm drobných kompozičních studií na různá témata za použití různých historických kompozičních technik a stylů.
Literatura
 • RISINGER, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha: PANTON, 1969.
 • SCHÖNBERG, Arnold. Fundamentals of Musical Composition. London: Faber and Faber Ltd., 1967. ISBN 0-571-09276-4.
 • FALTUS, Leoš - ŠTĚDROŇ, Miloš: Formování hudby. Brno: JAMU, 2003. ISBN 80-85429-84-5.
 • KOHOUTEK, Ctirad: Novodobé skladebné směry. Praha: SHV, 1965.
 • NAZAJKINSKIJ, Jevgenij. V.: Logika hudobnej kompozície. Bratislava: OPUS, 1988.
 • VELETA, Miloslav: Kapitoly o hudbě Orientu. Hradec Králové: Pedagogická fakulta UHK, 1980.
 • Partitury historické hudby od středověku po současnost
 • BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia. Žilina: EDIS-Vydavateľstvo ŽU, 2006. ISBN 80-8070-522-4.
 • TARUSKIN, Richard. Music in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. The Oxford History of Western Music. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-538482-6.
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zkouška. Hodnocení bude uděleno za průběžné vypracování alespoň osmi kompozičních studií a ústní případně písemné přezkoušení získaných znalostí a dovedností.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0013l