H81002l Cvičný orchestr II

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Rostislav Hališka (přednášející)
Tomáš Hanus (přednášející)
doc. MgA. Jakub Klecker (přednášející)
doc. Mgr. Emil Skoták (přednášející)
prof. Mgr. Jan Zbavitel (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ověření poznatků získaných v rámci předmětu "Dirigování II" v praxi. Získání dalších zkušeností při práci se symfonickým tělesem.
Osnova
  • Práce na jednotlivých částech hudebního díla (díla pozdního klasicismu a raného romantismu). Student má možnost vyzkoušet si různé způsoby řešení praktických problémů. Jde hlavně o zdvih, nástupy, dynamické rozdíly, frázování, formování celkového charakteru vybraného místa skladby. Student získává zkušenosti především v následujících oblastech: zkvalitnění dirigentského gesta, estetika dirigentského projevu, transformace vlastní hudební představy do znějícího zvuku, psychologie práce s orchestrem, komunikace s orchestrem, plánování obsahu a průběhu zkoušky, vedení zkoušky a kalkulace s časem jejího průběhu, způsob jednání v zátěžové situaci, zvládání stresu. Repertoár: Mendelssohn: symfonie a symfonické předehry, Schumann: symfonie a koncerty
Literatura
    povinná literatura
  • Grosbyne, B.: Technika moderního řízení orchestru, Supraphon, Praha 1967
  • Brož, J.: Metodika práce s orchestrem, MKS, Brno 1975
  • Markewitsch, I.: Die Symphonien von L.v. Beethoven, Edition Peters, Leipzig 1983
  • Elliott W. Galkin, A History of Orchestral Conducting in Theory and Practice, Pendragon Press (New York, NY), 1988. ISBN 978-0918728470
    doporučená literatura
  • Larry G. Curtis and David L. Kuehn, A Guide To Successful Instrumental Conducting, McGraw-Hill, 1992. ISBN 978-0697126948
Výukové metody
Individuální práce s orchestrálním tělesem pod vedením pedagoga hlavního předmětu.
Metody hodnocení
zápočet + zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.