H81002l Training Orchestra II

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Rostislav Hališka (lecturer)
Tomáš Hanus (lecturer)
doc. MgA. Jakub Klecker (lecturer)
doc. Mgr. Emil Skoták (lecturer)
prof. Mgr. Jan Zbavitel (lecturer)
Guaranteed by
Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Ověření poznatků získaných v rámci předmětu "Dirigování II" v praxi. Získání dalších zkušeností při práci se symfonickým tělesem.
Syllabus (in Czech)
 • Práce na jednotlivých částech hudebního díla (díla pozdního klasicismu a raného romantismu). Student má možnost vyzkoušet si různé způsoby řešení praktických problémů. Jde hlavně o zdvih, nástupy, dynamické rozdíly, frázování, formování celkového charakteru vybraného místa skladby. Student získává zkušenosti především v následujících oblastech: zkvalitnění dirigentského gesta, estetika dirigentského projevu, transformace vlastní hudební představy do znějícího zvuku, psychologie práce s orchestrem, komunikace s orchestrem, plánování obsahu a průběhu zkoušky, vedení zkoušky a kalkulace s časem jejího průběhu, způsob jednání v zátěžové situaci, zvládání stresu. Repertoár: Mendelssohn: symfonie a symfonické předehry, Schumann: symfonie a koncerty
Literature
  required literature
 • Grosbyne, B.: Technika moderního řízení orchestru, Supraphon, Praha 1967
 • Brož, J.: Metodika práce s orchestrem, MKS, Brno 1975
 • Markewitsch, I.: Die Symphonien von L.v. Beethoven, Edition Peters, Leipzig 1983
 • Elliott W. Galkin, A History of Orchestral Conducting in Theory and Practice, Pendragon Press (New York, NY), 1988. ISBN 978-0918728470
  recommended literature
 • Larry G. Curtis and David L. Kuehn, A Guide To Successful Instrumental Conducting, McGraw-Hill, 1992. ISBN 978-0697126948
Teaching methods (in Czech)
Individuální práce s orchestrálním tělesem pod vedením pedagoga hlavního předmětu.
Assessment methods (in Czech)
zápočet + zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H81002l