H81002l Cvičný orchestr II

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Katedra dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ověření poznatků získaných v rámci předmětu "Dirigování II" v praxi. Získání dalších zkušeností při práci se symfonickým tělesem.
Osnova
 • Práce na jednotlivých částech hudebního díla (díla pozdního klasicismu a raného romantismu). Student má možnost vyzkoušet si různé způsoby řešení praktických problémů. Jde hlavně o zdvih, nástupy, dynamické rozdíly, frázování, formování celkového charakteru vybraného místa skladby. Student získává zkušenosti především v následujících oblastech: zkvalitnění dirigentského gesta, estetika dirigentského projevu, transformace vlastní hudební představy do znějícího zvuku, psychologie práce s orchestrem, komunikace s orchestrem, plánování obsahu a průběhu zkoušky, vedení zkoušky a kalkulace s časem jejího průběhu, způsob jednání v zátěžové situaci, zvládání stresu. Repertoár: Mendelssohn: symfonie a symfonické předehry, Schumann: symfonie a koncerty
Literatura
  povinná literatura
 • Grosbyne, B.: Technika moderního řízení orchestru, Supraphon, Praha 1967
 • Brož, J.: Metodika práce s orchestrem, MKS, Brno 1975
 • Markewitsch, I.: Die Symphonien von L.v. Beethoven, Edition Peters, Leipzig 1983
 • Elliott W. Galkin, A History of Orchestral Conducting in Theory and Practice, Pendragon Press (New York, NY), 1988. ISBN 978-0918728470
  doporučená literatura
 • Larry G. Curtis and David L. Kuehn, A Guide To Successful Instrumental Conducting, McGraw-Hill, 1992. ISBN 978-0697126948
Výukové metody
Individuální práce s orchestrálním tělesem pod vedením pedagoga hlavního předmětu.
Metody hodnocení
zápočet + zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/H81002l