H80001l Multimediální kompozice I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
4/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Richard Fajnor (přednášející)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu Multimediální kompozice I v zimním semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjet u budoucího absolventa schopnost integrovat výrazové prostředky v komplexní umělecké dílo. Ve vztahu akce-prostředí je kladen důraz především na kvalitu základní tvůrčí experimentace, na odborné úrovni jsou rozvíjeny tvůrčí metody od senzace přes imaginaci a inspiraci až k intuici. Absolvent magisterského stupně si prohloubí specializaci s důrazem na rozvoj vlastních tvůrčích přístupů, vedoucích k samostatné umělecké praxi v kontextech filozofických, politických, ekonomických, vědeckých, ekologických a historických souvislostí tak, aby se mohl stát nezávislým tvůrcem, který bude případně připraven měnit společenské zvyklosti ku prospěchu rozvoje celé společnosti. V tomto ročníku oboru Multimediální kompozice se studenti programově zabývají problematikou dějovosti, příběhové struktury a procesuality, také kompozicí v určitém kontextu. Kromě pravidelných setkání členů katedry při povinných seminářích, jednou týdně má každý student možnost individuálně konzultovat s učitelem své aktivity a konkrétní stav prací na úkolech. K získání zápočtu z předmětu musí osobní konzultace proběhnout bezpodmínečně minimálně pětkrát v semestru. Hodnocení klauzurní zkoušky probíhá komisionálně a ke zkoušce musí student magisterského studia každý semestr připravit ve finální podobě ke zveřejnění alespoň jeden projekt středního rozsahu.
Osnova
 • - vyprávění literární, divadelní, hudební, filmové, výtvarné, interaktivní (počítačová hra) - myšlení a jazyk, etymologie, orální tradice - vyprávění, zpěv, dramatizace, umělý jazyk, matematická lingvistika. - struktura příběhu a vyprávění - vstup, výstup, pohyb, vrcholy, souvislého /nesouvislého příběhu, lineární a nelineární vyprávění, hypertext comics, klip, akce, virtuální realita – adaptace literárního díla. - vznik mytologií rytmizováním každodenní životní zkušenosti, mýtus a dějiny lidstva. - stylizace a univerzalizace osobní životní cesty, individuální mytologie, mediální mýtus, konzumní rituály, moderní hrdinové jako produkt masových mediálních modelací a používání informací.
Literatura
 • Aumont, Jacques. Obraz. 1. vyd. V Praze : Akademie múzických umění v Praze, 2005. 325 s. ISBN 80-7331-045-7. info. info
 • BACK, Maribeth. The Reading Senses. In Digital Media Revisited: Theoretical and Conceptual Innovation in Digital Domains. Ed. Gunnar Liestøl, Andrew Morrison, Terje Rasmussen. Cambridge, MA: The MIT Press, 2003, p. 157-182. ISBN 0-262-12256-1. info
 • Barthes, R.: Rozkoš z textu. Bratislava 1994. info
 • Beyond Narrative. DVD-ROM, ZKM, Karlsruhe 2003. info
 • CAYLEY, John. Time Code Language : New Media Poetics and Programmed Signification. In New Media Poetics : Contexts, Technotexts, and Theories. Ed. Adalaide Morris, Thomas Swiss. Cambridge, MA : The MIT Press, 2006, p. 307-333. info
 • Eco, Umberto. Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005. info
 • Florence de Méredieu: "Digital and Video Art", Chambers Harrap Publishers Edinburgh 2005. info
 • Flusser, V.: Moc obrazu, in: Výtvarné umění 3-4/96, OSVU, Praha, 1996. info
 • Forró, Daniel - počítače a hudba - vyd. Grada 1994. info
 • Forró, Daniel. Domácí nahrávací studio. Praha : Grada, 1996. 241 s. info
 • Fořt, Bohumil. Úvod do sémantiky fikčních světů. 1. vyd. Brno : Host, 2005. 148 s. Teoretická knihovna. info
 • FULLER, Matthew (Ed.). Software Studies : A Lexicon. Cambridge, MA : The MIT Press, 2008. 334 p. info
 • "Future Cinema" (katalog), ZKM, MIT Press London, 2003. info
 • Kaduch, Miroslav: Česká a slovenská EA hudba 1964-1994 - vlastním nákladem, Ostrava, 1996. info
 • Katarína Rusnáková: "V toku pohyblivých obrazov" (antologie), Afad Press Bratislava, 2005. info
 • Kulka, Tomáš. Umění a kýč. Praha : Torst, 1994. 183 s. info
 • Ladislav Kesner, Vizuální teorie, H+H, 2005. info
 • LEINZ, Gottlieb, (1996). Umění 20. století. 1. vyd. Praha: Rebo Productions, 1996. 200 s. ISBN 80-8581-5486. info
 • "Lichtkunst", ZKM, MIT Press, 2006. info
 • LUCIER, Alvin: Reflections. Interviews, Scores, Writings. 1965-1994, Edition MusikTexte, Köln 2005. info
 • Lunenfeld, Peter, Snap to Grid, The MIT Press, 2000. info
 • MANOVICH, Lev (2001): The Language of New Media, The MIT Press. info
 • Michelle Emmer: "The Visual Mind" The MIT Press, 1994. info
 • Roland Barthes: "Světlá komora", Archa Bratislava, 1994. info
 • "The New Media Reader", The MIT Press London, 2003. info
 • PŁAŻEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu: 1895-2005. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, 901 s. ISBN 978-80-200-1689-8. info
Výukové metody
přednáška seminář nad projekty osobního programu studenta Součástí výuky jsou stáže, spolupráce a hostování studentů, případně pedagogů. Snahou je dosažení užších vztahů mezi institucemi a profesionální sférou na různých úrovních. Podporujeme zejména kontakty s ostatními uměleckými školami v Čechách, ale i v jiných zemích. Neoddělitelnou součástí kvalitní přípravy na praxi v uměleckém provozu jsou exkurze a přímé účasti na koncertech, představeních, výstavách, festivalech, veřejných přehlídkách a projektech.
Metody hodnocení
Klauzurní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2024, léto 2025.