H80001l Multimediální kompozice I

Hudební fakulta
léto 2016
Rozsah
4/0. 15 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Richard Fajnor (přednášející)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H80001z Multimediální kompozice I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjet u budoucího absolventa schopnost integrovat výrazové prostředky v komplexní umělecké dílo. Ve vztahu akce-prostředí je kladen důraz především na kvalitu základní tvůrčí experimentace, na odborné úrovni jsou rozvíjeny tvůrčí metody od senzace přes imaginaci a inspiraci až k intuici. Absolvent magisterského stupně si prohloubí specializaci s důrazem na rozvoj vlastních tvůrčích přístupů, vedoucích k samostatné umělecké praxi v kontextech filozofických, politických, ekonomických, vědeckých, ekologických a historických souvislostí tak, aby se mohl stát nezávislým tvůrcem, který bude případně připraven měnit společenské zvyklosti ku prospěchu rozvoje celé společnosti. V tomto ročníku oboru Multimediální kompozice se studenti programově zabývají problematikou dějovosti, příběhové struktury a procesuality, také kompozicí v určitém kontextu. Kromě pravidelných setkání členů katedry při povinných seminářích, jednou týdně má každý student možnost individuálně konzultovat s učitelem své aktivity a konkrétní stav prací na úkolech. K získání zápočtu z předmětu musí osobní konzultace proběhnout bezpodmínečně minimálně pětkrát v semestru. Hodnocení klauzurní zkoušky probíhá komisionálně a ke zkoušce musí student magisterského studia každý semestr připravit ve finální podobě ke zveřejnění alespoň jeden projekt středního rozsahu.
Osnova
  • - vyprávění literární, divadelní, hudební, filmové, výtvarné, interaktivní (počítačová hra) - myšlení a jazyk, etymologie, orální tradice - vyprávění, zpěv, dramatizace, umělý jazyk, matematická lingvistika. - struktura příběhu a vyprávění - vstup, výstup, pohyb, vrcholy, souvislého /nesouvislého příběhu, lineární a nelineární vyprávění, hypertext comics, klip, akce, virtuální realita – adaptace literárního díla. - vznik mytologií rytmizováním každodenní životní zkušenosti, mýtus a dějiny lidstva. - stylizace a univerzalizace osobní životní cesty, individuální mytologie, mediální mýtus, konzumní rituály, moderní hrdinové jako produkt masových mediálních modelací a používání informací.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.