H70082l Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/2.5. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu H700082z Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na znalosti, získané v předmětu H70082z Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení, a dále je prohloubit.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• popsat jiné způsoby tvorby elektroakustického zvuku, než použitím syntéz,
• popsat rozhraní MIDI, vyjmenovat typy zpráv, které používá, a popsat jejich využití,
• vyjmenovat typy MIDI ovladačů a charakterizovat je,
• popsat ladění elektroakustických nástrojů a vyjmenovat způsoby přelaďování hardwarových i softwarových syntetizérů,
• charakterizovat interaktivní elektroniku a popsat některá řešení.
Osnova
 • Další způsoby tvorby syntetického zvuku:
 • procesování zvuku obecně (základní typy efektů, pokročilé procesování akustického i elektroakustického zvuku),
 • převody nejrůznějších nehudebních dat na zvukový signál (typy hardwarového i softwarového řešení obecně, konkrétní příklady).
 • Rozhraní MIDI:
 • základní charakteristika,
 • druhy MIDI ovladačů (klávesové, strunné, dechové a další).
 • Ladění elektroakustických nástrojů (typy ladění, způsoby přelaďování hardwarových i softwarových syntetizérů).
 • Interaktivní elektronika (různé způsoby hardwarového i softwarového řešení obecně, konkrétní příklady).
 • Multimédia.
Literatura
 • RŮŽIČKA, Rudolf: Využití samočinných počítačů při vzniku uměleckých děl se zvláštním zaměřením na hudbu a soudobou hudební kompozici. Brno: JAMU, 1980.
 • SCHELLMAN a kol.: Média/ základní pojmy, návrhy, výroba. Europa Sobotáles, 2004.
 • RŮŽIČKA, Rudolf: Automatizace kompozice, zápisu a reprodukce hudebních skladeb - vývojové tendence EA a počítačové hudby. Musica viva in schola VIII. Brno: UJEP, 1987.
 • RATAJ, Michal: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu. Praha: KANT, 2007. 978-80-86970-31-8.
 • LÉBL, Vlastimil: Elektronická hudba. Praha: SHF, 1968.
 • VRZAL, Martin: Střih záznamu hudby. Praha: Nakladatelství AMU, 2007. ISBN 978-80-7331-114-8.
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zkouška. Hodnocení bude uděleno za ústní nebo písemné přezkoušení získaných znalostí a vytvoření dvou vždy alespoň 4 minuty trvajících vzájemně kontrastních úryvků elektroakustické hudby, využívajících především v letním semestru prezentované metody tvorby zvuku.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.