H70082l Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení

Hudební fakulta
léto 2018
Rozsah
1/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 15:10–15:55 113, Po 16:00–16:45 113
Předpoklady
EVER ( H70082z Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Osvojení znalostí, nezbytných pro realizaci elektroakustických kompozic

Osnova
 • Cílem předmětu je osvojení znalostí, nezbytných pro realizaci elektroakustických kompozic, jenž je obsahem následujících předmětů "Realizace EAH I, II" a "Interaktivní elektronika". Jedná se např. nejrůznější typy syntéz, strukturu zdrojů syntetického zvuku, MIDI rozhraní a typy MIDI ovladačů zvuku, mikrointervalové ladění EA nástrojů atd. V rámci cvičení má posluchač možnost si získané poznatky pod vedením pedagoga vyzkoušet.

  - typy syntéz a dalších "umělých" způsobů tvorby zvuku,
  - struktura zdrojů syntetického zvuku (obvody generační, modulační atd.) v případě analogových, analogově-digitálních a digitálních syntetizérů a samplerů,
  - MIDI rozhraní obecně a typy MIDI ovladačů zvuku,
  - ladění EA nástrojů (mikrointervaly),
  - další způsoby tvorby zvuku - jen stručný přehled (podrobněji v rámci magisterského studia - viz obsah předmětů Realizace EAH I, II),
  - interaktivní elektronika a multimédia - jen stručný přehled (opět podrobněji v rámci magisterského studia viz obsah předmětů Realizace EAH I, II, Interaktivní elektronika, Základy multimediální kompozice atd.).
Literatura
 • Dodge, Ch., Jerse, T. A.: Computer Music - Syntesis, Composition and Performance - Schirmer Books, N. Y., 1985SPN, Praha, 1971. info
 • Guštar, Milan: Elektrofony I - Uvnitř, Praha, 2006. info
 • Guštar, Milan: Elektrofony II - Uvnitř, Praha, 2008. info
 • Kaduch, Miroslav: Česká a slovenská EA hudba 1964-1994 - vlastním nákladem, Ostrava, 1996. info
 • Kaduch, Miroslav: Soudobá hudební tvorba s využitím počítačů - MKS, Ostava, 1989. info
 • Kopecký, Pavel: Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování¬ - AMU, Praha, 2008. info
 • Lébl, Vlastimil: Elektronická hudba - SHF, Praha, 1968. info
 • Rataj, Michal: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu - KANT AMU, Praha, 2007. info
 • Růžička, Rudolf: Využití samočinných počítačů při vzniku uměleckých děl se zvláštním zaměřením na hudbu a soudobou hudební kompozici - JAMU, Brno, 1980. info
 • Schaeffer, Pierre: Konkrétní hudba - Supraphon, Praha, 1971. info
 • Schellman a kol.: Média/ základní pojmy, návrhy, výroba - Europa Sobotáles, 2004. info
 • Špelda, Antonín: Hudební akustika - SPN, Praha, 1971. info
 • Vrzal, Martin: Střih záznamu hudby - AMU, Praha, 2007. info
 • Appleton, J. H., Perera, R. C.: The Development and Praktice of Elektronic Music - Prentice Hall, New Persey, 1975. info
 • Gerbrich, J., Štědroň, M.: Počítače a hudba, referát na semináři SOFSEM 85 - Ústav výpočetní techniky UJEP, Brno, 1985. info
 • Růžička, Rudolf: Automatizace kompozice, zápisu a reprodukce hudebních skladeb - vývojové tendence EA a počítačové hudby, Musica viva in schola VIII - UJEP, Brno, 1987. info
 • Forró, Daniel: Elektronika a hudební výchova - OPUS MUZIKUM 1/89, Brno, 1989 Ostrava, 1989. info
 • Forró, Daniel: Stylistika hry na klávesové nástroje - MUZIKUS, Praha, 1996-1997 (16 dílů). info
Výukové metody
Přednáška - 1 hodina,cvičení - 1 hodina. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.