HF1003l Psychická a fyzická příprava hudebníka

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
0/1/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 8:30–10:05 208
Předpoklady
! EVER ( HF1003z Psychická a fyzická příprava hudebníka )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Jiné omezení: Předmět je jednosemestrální, lze zapsat pouze v jednom semestru studia
Cíle předmětu
Seznámit studenty se základními možnostmi využití poznatků z psychologie, medicíny či fyzioterapie k zlepšování psychické i fyzické kondice hudebníka, která je těsně propojená s kvalitou jeho uměleckého výkonu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student znát různé techniky vedoucí k upevnění své zdravotní i psychické kondice: např. ke snížení tenze v určité lokalitě těla, ke zvládání trémy či stresu.
Pomocí specificky zaměřených relaxačních, energetizujících i dechových cvičení se seznámí s možnostmi zlepšení své celkové připravenosti k podávání kvalitních hudebních výkonů.
Osnova
  • Techniky relaxace konkrétních lokalit těla namáhaných cvičením na hudební nástroj (např. zádové svalstvo, šlachy předloktí, klouby a další), kde nejčastěji vznikají napětí či bloky.
  • Nácvik jednoduchých masáží.
  • Techniky psychické a fyzické přípravy na hudební výkon.
  • Techniky pro prohloubení a zkvalitnění dechu.
  • Moderní techniky efektivního zvládání trémy a stresu.
Výukové metody
Předmět je vyučován formou blokové výuky (jednou za 14 dní).
Předmět je koncipován jako sebezkušenostní. V rámci výukových metod jsou využívány přednášky, praktické ukázky a nácvik dovedností pod dohledem zkušených odborníků a s respektem k specifikům plynoucím z hry na konkrétní hudební nástroj či z používání hlasu.
Metody hodnocení
Splněná docházka 80% (absence na max. 1 bloku výuky).
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.