HF1003z Psychická a fyzická příprava hudebníka

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/1/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Monika Bucharová (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Monika Bucharová
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
! EVER ( HF1003l Psychická a fyzická příprava hudebníka )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Jiné omezení: Předmět je jednosemestrální, lze zapsat pouze v jednom semestru studia
Cíle předmětu
Seznámit studenty se základními možnostmi využití poznatků z psychologie, medicíny či fyzioterapie k zlepšování psychické i fyzické kondice hudebníka, která je těsně propojená s kvalitou jeho uměleckého výkonu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student znát různé techniky vedoucí k upevnění své zdravotní i psychické kondice: např. ke snížení tenze v určité lokalitě těla, ke zvládání trémy či stresu. Pomocí specificky zaměřených relaxačních, energetizujících i dechových cvičení se seznámí s možnostmi zlepšení své celkové připravenosti k podávání kvalitních hudebních výkonů.
Osnova
  • Techniky relaxace konkrétních lokalit těla namáhaných cvičením na hudební nástroj (např. zádové svalstvo, šlachy předloktí, klouby a další), kde nejčastěji vznikají napětí či bloky. Nácvik jednoduchých masáží. Techniky psychické a fyzické přípravy na hudební výkon. Techniky pro prohloubení a zkvalitnění dechu. Moderní techniky efektivního zvládání trémy a stresu.
Výukové metody
Předmět je koncipován jako sebezkušenostní. Podmínkou k úspěšnému ukončení předmětu je proto splněná 80% docházka. V rámci cvičení jsou využívány přednášky, praktické ukázky a nácvik dovedností pod dohledem zkušených odborníků a s respektem k specifikům plynoucím z hry na konkrétní hudební nástroj či z používání hlasu.
Metody hodnocení
Splněná docházka 80%.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.