H70042l Multimediální kompozice III

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
8/0/0. 16 kr. 16 z 32. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Richard Fajnor (přednášející)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 11:50–12:35 113, Po 12:40–13:25 113, Po 16:50–18:25 011, Po 18:20–19:50 205, Po 18:30–20:05 011, Čt 15:10–17:35 301
Předpoklady
úspěšné absolvování předmětu H70042z Multimediální tvorba III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Komplexní umělecké využití vztahu mezi hudbou a novými technologiemi

Cíle předmětu:
Seznámení studentů s novými výsledky permanentního vývoje ve vědě a v různých oblastech nových technologií. Vytvoření multimediálních děl využívajících současné technologie vycházející z těchto vztahů s využitím prostředků dalších uměleckých druhů a strategií nastudovaných v předchozích semestrech.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu prokazuje:
dovednosti:
- volit adekvátní formy a výrazové prostředky pro naplnění svého tvůrčího záměru a využívat k tomu různých základních i pokročilejších technologických postupů pro tvorbu multimediálního nebo novomediálního díla,
- používat adekvátní postupy při práci s technologiemi a produkčními i kreativními programy,
- týmové práce při realizaci díla,
znalosti:
- profesního slovníku včetně cizího jazyka a orientace na odbornou terminologii,
- instrumentálních možností hudebních nástrojů a nejrůznějších obsazení, materiálů a jejich použití, technologií a přístrojů pro postprodukci a prezentaci výstupů,
- je informován o různých tvůrčích postupech, o principech tvorby využívající nejnovější poznatky vědy a je schopen vytvořit prototyp nebo hotové umělecké dílo,
- nejznámějších děl světového a československého umění v oblasti tvorby využívající nových médií,
kompetence:
- koordinovat základní produkční kroky pro finalizaci definitivní podoby uměleckého díla,
- formulovat problém, volit a obhájit svůj vlastní interpretační názor,
- systematické plánovat a zvládat základní organizaci své práce.
Osnova
 • Osnova a výuková témata:
  - stará nová média, historie nových médií, např. Van Gogh TV a Piazza virtuale, RTMark, irational.org…
  - umění nových médií - využívání výpočetních technologií, digitální média, komunikační technologie
  - cyberart, generativní umění, interface art, robotické umění, telematické umění, umělá inteligence
  - system art - infomační systém jako samostatné dílo
  - interaktivní umění/ divák - dílo – umělec
  - bio art, strategie manipulací s biologickou strukturou nebo genetickým kódem
  - diverzní strategie a konstruktivní intervence – landart, streetart, gorila gardening, socioart, komunitní umění apod.
  - digitální poezie, fax art, motion graphics, motion design, kinetické umění, estetika cute, punkové video, glitch art
  - radioart, soundart, new music, early music
  - net art - internetové umění, umění na síti (web-based art nebo net.art - Internetová umělecká avantgarda 90. let
  - postinternet a umění vázané na koncept web 4.0
Literatura
  povinná literatura
 • Lev Manovich: "The language of New Media", The MIT Press London, 2001. info
 • Ivo Bláha: "Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla", AMU Praha, 2006. info
 • Deleuze Gilles & Guattari Félix: „Tisíc plošin“, Herrmann & synové, Praha, 2010, ISBN 978-80-87054-25-3
 • Weibel Peter (edit.): „Sound Art“, ZKM Karlsruhe, 2019, ISBN 978-0-262-02966-7
  doporučená literatura
 • Paul Virilio, "Informatická bomba", Pavel Mervart, 2004. info
 • Future Cinema (katalog), ZKM, MIT Press, 2003. info
 • Aktuální nabídka časopisů o současném umění. info
 • Hanáková Petra (edit.): „Výzva perspektivy/ obraz a jeho divák od malby quattrocenta k filmu a zpět“, Academia, Praha 2008, ISBN 978-80-200-1625-6
 • Leopoldseder Hannes, Schöpf Christine, Stocker Gerfried: „CyberArts 2019/ S+T+ARTS“, Hatje Cantz Verlag, Ars Electronica, Linz, 2019, ISBN 978-3-7757-4577-2
Výukové metody
osobní konzultace + individuální práce studenta na praktických výstupech - 4+10 hod.

Počet děl vytvořených za semestr je závislý na jejich rozsahu a technické náročnosti, proto bude řešen vždy individuálně. Za semestr budou posuzovány alespoň dva návrhy nebo koncepty a jeden z nich dokončen v nějaké podobě prototypu nebo dokončené realizace, díla.
Vzhledem k tvůrčí povaze předmětu - tvorbě uměleckých děl - není časová osnova uvedena.
Metody hodnocení
Klauzurní komisionální zkouška - posouzení semestrálních a klauzurních realizací.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.