H70042l Multimediální kompozice III

Hudební fakulta
léto 2018
Rozsah
8/0/0. 16 kr. 16 z 32. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Richard Fajnor (přednášející)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 20:10–21:30 113
Předpoklady
EVER ( H70042z Multimediální kompozice III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vytvoření multimediálních děl využívajících současné technologie. Volba specifických forem pro realizaci multimediálního představení (komorní opera, multimediální koncert a v LS: realizace bakalářské práce.

Osnova
 • Komplexní systémy - společnost v umění a umění ve společnosti. Umělecké, komunitní, společenské, světové kontexty - aktuální směry a tradiční postupy související, srovnatelné, nebo ovlivňující konkrétní práci studenta. Stylizace a autenticita - hledání osobního tvůrčího programu.

  ZS:
  - Umělecké, komunitní, společenské, světové kontexty - filozofie, psychologie, sociologie, politika, ekologie, etika...
  - Struktura příběhu a vyprávění - vstup, výstup, pohyb, vrcholy, souvislého /nesouvislého příběhu, lineární a nelineární vyprávění, hypertext comics, klip, akce, virtuální realita.
  - Rozbor nejnovějších trendů a současných témat ovlivňujících využívání tzv. nových médií.
  LS:
  - Dramaturgické, režijní, managerské, produkční a propagační aspekty multimediální tvorby.
  - Principy PR a standardní metody adjustace multimediální realizace, práce s obecenstvem.
  - Stylizace a autenticita - univerzalizace osobní životní cesty, individuální mytologie, mediální mýtus, konzumní rituály, moderní hrdinové jako produkt masových mediálních modelací a používání informací - hledání tvůrčího programu.
Literatura
 • Lev Manovich: "The language of New Media", The MIT Press London, 2001. info
 • "The New Media Reader", The MIT Press London, 2003. info
 • Paul Virilio, "Informatická bomba", Pavel Mervart, 2004. info
 • Ivo Bláha: "Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla", AMU Praha, 2006. info
 • Future Cinema (katalog), ZKM, MIT Press, 2003. info
 • Zdeněk K.Slabý, Petr Slabý: "Svět jiné hudby", Volvox Globator Praha, 2002. info
 • Jacques Aumont: "Obraz", FAMU Praha, 2005. info
 • Aktuální nabídka časopisů o současném umění. info
Výukové metody
Způsob výuky: přednáška + individuální konzultace - 1+3 hod.

Příprava a realizace komplexního multimediálního díla ve specifické formě (instalace, koncert, představení, realizace ve veřejném prostoru..) dle vlastního výběru a dle zadání bakalářské diplomové práce.

Vzhledem k tvůrčí povaze předmětu - tvorbě uměleckých děl - není časová osnova uvedena.


Metody hodnocení
V ZS: komisionální zkouška - posouzení semestrální a klauzurní realizace - klasifikovaný zápočet.
V LS: státní závěrečná zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.