H60303l Rozbor a dramaturgie oper II

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
1/1. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (přednášející)
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60303z Rozbor a dramaturgie oper II )
úspěšně vykonaná zkouška z předmětu Rozbor a dramaturgie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
seznámení s hlavními proudy operní tvorby 19. století v Itálii a Francii, odlišnosti jednotlivých žánrů, praktické poznávání a analýza ukázek

Osnova
 • přednáška umožňující proniknutí do metod hudební konstrukce operních děl v Itálii a Francii.

  Italské belcanto, jednotlivé hlasové typy a jejich uplatňování. Rossini, Bellini, Donizetti. Typy francouzské opery: opéra comique, grand opéra, opéra lyrique a jejich rozlišení
  Německá scéna před Wagnerovou reformou. R. Wagner a jeho vliv na evropskou operní tvorbu. Vznik ruské národní opery.
Literatura
 • Lexikony - New Grove dictionary (operní), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon,. info
 • SEEGER, Horst. Musiklexikon in zwei Bänden. Leipzig 1966. info
 • WARRACK, WEST, John, Ewan. Oxfordský slovník opery. Praha : IRIS, 1998. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba1600-1900. Brno: FFMU, 1996. info
 • TROJAN, Jan. Stručné dějiny opery z hudebně dramaturgického hlediska. I. díl. Praha: SPN, 1990. info
 • MAEHDER, STENZEL, Jürgen, Jürg. Zwischen Opera buffa und Melodramma. Italienische Oper im 18. und 19. Jahrhundert. Bern: Peter Lang, 1993. info
 • BECKER, Heinz. Giacomo Meyerbeer in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt, Reinbek 1980, ISBN 3-499-50288-7 . info
 • BÁRTOVÁ, Jindřiška. Vokální hudba 20. století. Brno : JAMU , 2002. info
 • CELLETTI, Rodolfo. Historie belcanta. Praha : Paseka , 2000. info
 • GIRARDI, Michele. Giacomo Puccini. L'Arte internationale di un musicista italiano. Marsilio, 2000. info
Výukové metody
přednáška prokládaná analýzami a rozbory oper a jejich libret. Pronikání do dramaturgické koncepce operních děl. Metody dokumentovány různorodými video ukázkami.
Metody hodnocení
* zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.