H75011l Studium operních ansámblů a recitativů

Hudební fakulta
léto 2014
Rozsah
0/2. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Zbavitel (přednášející)
MgA. Galina Alechkevitch (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H75011z Studium operních ansámblů a recitativů
Minimálně 70% účast ve vyuce.
Předmět se řadí do kategorie předmětů povinných.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
 • Detailní a kompexní studium klavírních výtahů, řešení recitativů, studium ansámblů, práce s dirigentem.
  Vztah slova (libreta) a hudby v různých slohových obdobích. Specifika stylů.
  Detailní studium klavírních výtahu:
  A. Dvořák - Rusalka, Čert a Káča
  G. Verdi - Aida

  Studium ansámblů a recitativů dle dramaturgického plánu Komorní opery JAMU:
  B. Smetana - Prodaná nevěsta
  W. A. Mozart - Don Giovanni
Výukové metody
Přednáška, praktická výuka, studium ansámblů a recitativů s korepetitorem a dirigentem, náslechy v provozu opery.
Metody hodnocení
Zápočet, zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.