H75011l Study of operas ensembles and recitatives

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Jan Zbavitel (lecturer)
MgA. Galina Alechkevitch (lecturer)
Guaranteed by
Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H75011z Study of operas ensembles and recitatives
Minimálně 70% účast ve vyuce.
Předmět se řadí do kategorie předmětů povinných.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • Detailní a kompexní studium klavírních výtahů, řešení recitativů, studium ansámblů, práce s dirigentem.
  Vztah slova (libreta) a hudby v různých slohových obdobích. Specifika stylů.
  Detailní studium klavírních výtahu:
  A. Dvořák - Rusalka, Čert a Káča
  G. Verdi - Aida

  Studium ansámblů a recitativů dle dramaturgického plánu Komorní opery JAMU:
  B. Smetana - Prodaná nevěsta
  W. A. Mozart - Don Giovanni
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, praktická výuka, studium ansámblů a recitativů s korepetitorem a dirigentem, náslechy v provozu opery.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H75011l