H75011l Studium operních ansámblů a recitativů

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/2. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předmět se řadí do kategorie předmětů povinných.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
  • Zpěv (program HF, B-HUDUM)
  • Zpěv (program HF, N-HUDUM)
  • Zpěv (program HF, Zpev)
Cíle předmětu
Cílem předmětu Studium operních ansámblů a recitativů je zdokonalování hudební paměti, sluchové a rytmické představy a orientace v hudebním zápisu operních ansámblů a recitativů a dále v renesančních, klasicistních, romantických a soudobých skladbách různých stylů a žánrů.
Osnova
  • Detailní a komplexní studium klavírních výtahů, řešení recitativů, studium ansámblů, práce s dirigentem. Specifika stylů. Detailní studium operních klavírních výtahů a skladeb různých stylových žánrů. Studium ansámblů a recitativů dle dramaturgického plánu Komorní opery JAMU Studijní repertoár: B. Smetana - Prodaná nevěsta W. A. Mozart - Don Giovanni, Kouzelná flétna G. Verdi - Falstaff Skladby O. Lassa, G. P. da Palestriniho, W. A. Mozarta, F. Mendelssohna -Bartholdyho, B. Martinů, A. Coplanda
Výukové metody
Přednáška, praktická výuka, studium ansámblů a recitativů
Metody hodnocení
Zápočet - soustavné sledování výkonu studentů, závěrečný skupinový projekt
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024, léto 2025.