H60030l Dějiny hudby I (do 18 st)

Hudební fakulta
léto 2014
Rozsah
2/1. 3 kr. 3 z 5. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
H60030z Dějiny hudby I (do 18 st)
úspěšné vykonání přijímací zkoušky, zájem o problematiku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
: Seznámení se s vývojem hudby a hudebního myšlení zejména evropského kontinentu od počátku do období baroka (včetně)

Osnova
 • přednáška poskytující přehled základních směrů především evropské hudby od počátků po baroko (včetně).

  Hudba a hudební kultura. Vznik hudby, její funkce, hudba starověkých civilizací, starověká hudební teorie. Jednohlas v evropské hudbě: gregoriánský chorál, rytířský zpěv, lidová píseň, duchovní píseň a duchovní hry. Vícehlas : ars antiqua, ars nova, hudba vrcholné renesance. Odlišný vývoj v českých zemích a jeho příčiny.
  Předpoklady vzniku melodicko-harmonického slohu, raná monodie a italské divadelní dění. Vznik opery, oratorium a jejich tvůrci v Itálii, Francii a Německu. Komorní a orchestrální barokní formy a jejich představitelé. Bach a Händel. Principy interpretační praxe v baroku.
  Přednáška je dokumentována hudebními ukázkami (audio a video).
Literatura
 • Lexikony - New Grove Dictionary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon (odpovídající hesla). info
 • HOPPIN, Richard H. Hudba stredoveku. Bratislava : Hudobné centrum, 2007. info
 • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby I.: evropský středověk. Praha : Ikar, 2005. info
 • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby I.: renesance. Praha : Ikar, 2005. info
 • ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum , 2003. info
 • BÁRTOVÁ, Jindra - SCHNIERER, Miloš - ZOUHAROVÁ, Věra. Dějiny hudby. Brno - České Budějovice 1997. info
 • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKHLU, 1964. info
 • EINSTEIN, Alfred: Od renesance k hudbě dneška. Praha : Supraphon , 1968. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988. info
 • NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996. info
 • Charakteristika hudebního baroka a portréty slavných mistrů : A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach. Ostrava : Montanex , 1996. info
 • SCHNIERER, Miloš. Dějiny hudby. Brno : JAMU, 2007. info
 • SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno : Togga , 2001. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Brno : Masarykova univerzita , 1996. info
 • PEČMAN, Rudolf. Georg Friedrich Händel. Praha : Supraphon , 1985. info
 • WOLFF, Christoph. Johann Sebastian Bach. Praha: Vyšehrad, 2011. info
 • ZAVARSKÝ, Ernest. Johann Sebastian Bach. Praha : Supraphon , 1979. info
 • CHAILLEY, Jacques. 40 000 let hudby. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. info
 • EINSTEIN, Alfred. Od renesance k hudbě dneška. Praha : Supraphon, 1968. info
Výukové metody
přednáška s občasným využitím audio i videonahrávek, případně studentských referátů
Metody hodnocení
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.