H60399l Marketing

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Mgr. Jana Tichá Janulíková, Dip. um. (lecturer)
Guaranteed by
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
each odd Wednesday 15:10–18:25 006
Prerequisites (in Czech)
Ukončený první ročník studia Bc.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Základní marketingové pojmy a koncepce, historie a vývojová stádia marketingu, marketingové prostředí (makro-, mezo- a mikro-), marketingové plánování, nabídka a poptávka, marketingový mix, výrobek a výrobkový mix, distribuce, velkoobchod a maloobchod, cena a cenová politika, komunikační mix, chování zákazníků a organizací, spotřebitelské a organizační trhy, marketingový informační systém a marketingový výzkum, analýza konkurence, marketing služeb, mezinárodní marketing, sociální a etické aspekty marketingu
Literature
  • Foret, M.- Procházka P. - Urbánek T.: Marketing - základy a principy. Computer Press, Brno 2005, ISBN 80 -211-0790-6. info
  • Kotler, P.: Marketing Management, Grada Praha 2001, ISBN 80-247-0016-6. info
  • Procházka P.: Marketing, MZLU Brno 1996, ISBN 80-7157-118-2. info
  • Dibb, S aj.: Marketing - Concepts and Strategies, Houghton Mifflin Co. Boston-London 1994, ISBN 0-395-669-28-6. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky a cvičení.
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60399l