H50087l Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Radek Tomášek (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H50087z Dějiny a literatura nástroje II )
Absolvování předmětu Dějiny a literatura nástroje I (bicí nástroje) v prvním ročníku navazujícího magisterského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je postupně seznamovat studenty s historií a okolnostmi vzniku a vývoje bicích nástrojů od počátků po současnost i jejich začleňování a ukotvení v jednotlivých kulturách a stylových obdobích, včetně znalostí literatury pro bicí nástroje i historických publikací, které vznik a vývoj bicích nástrojů dokumentují.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- znát historii a literaturu bicích nástrojů od počátků po současnost;
- schopen zařazení interpretovaných skladeb a partů do historického kontextu;
- znát souvislosti a okolnosti vzniku a vývoje literatury bicích nástrojů.
Osnova
 • Základní idiofony s vyladěným zvukem - sólová i orchestrální literatura, sólisté atd.
 • Další nástroje symfonického orchestru - kastaněty, tam-tam, gongy, ozvučná dřeva, zvonková hra, zvony, kravské zvonce, zvukomalebné nástroje atd. - důležité party
 • Bicí nástroje ve skladbách dvacátého století (výuka probíhá formou seznamování s okolnostmi vzniku dané skladby, dále jsou sděleny základní údaje o skladateli, následuje poslech skladby včetně prohlídky notového záznamu)
 • 30. léta - připomenutí prvních skladeb s výrazným podílem bicích nástrojů (I. Stravinskij: Svatba, E. Satie: Parade, B. Bartók: Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje)
 • První kompozice výhradně pro bicí nástroje (E. Schulhoff, A. Roldán, D. Šostakovič, E. Varése)
 • Éra 40. let v USA - první skladby J. Cage a L. Harrisona
 • Další významné souborové skladby - M. Kabeláč, I. Xenakis, A. Jolivet, S. Reich
 • Skladby českých autorů pro bicí nástroje - M. Ištvan, M. Kopelent, S. Havelka, V. Zouhar, L. Matoušek, J. Jirásek, A. Piňos, D. Dlouhý
 • Významné skladby pro sólistu na bicí nástroje - K. Stockhausen, M. Feldman, I. Xenakis, H. Lachenmann, J. Cage, D. Milhaud
 • Sólisté bicích nástrojů ve 20. a 21. století, soubory bicích nástrojů
Literatura
  povinná literatura
 • BLADES, James. Percussion Instruments and their History. London, Faber and Faber, 1975.
 • BECK, John. Encyclopedia of Percussion. Garland Publishing N. Y., 1995.
  doporučená literatura
 • KOTEK, Miroslav. Bicí nástroje. Panton Praha, 1983.
 • OPRŠÁL, Martin. Bicí nástroje v artificiální hudbě 20. století. Diplomová práce. JAMU Brno, 1995.
 • BÁRTEK, Ctibor. Bicí souprava v jazzové a taneční hudbě. Diplomová práce, JAMU Brno, 1995.
  neurčeno
 • GIRSBERGER, Russ. A Practical Guide to Percussion Terminology. Meredith Music, 2000
 • CHENOWETH, Vida. The Marimbas of Guatemala. University of Kentucky Press, 1964
 • KITE, Rebecca. Keiko Abe - A Virtuosic Life. Alfred Music. Reprint edition, 2014
 • MOTTE-HABER, H. de la. Die Musik von Edgard Varése. Wolke Verlag, 1993.
 • WEN-CHUNG, Ch. Ionisation. Musik-Konzepte, Heft 6, 1983.
 • MERTENS, W. American Minimal Music. Kahn Averill, 1988.
 • NAVRÁTIL, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Montanex Ostrava, 1996.
 • SCHÄFFER, Bogusłav. Introduction to Composition. PWM Varšava, 1976.
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zápočet
SZZ
Informace učitele
Obsah výuky je směřován k podrobným znalostem historie bicích nástrojů a jejich literatury s ukončením předmětu SZZ.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H50087l