H50087l Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
léto 2017
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Radek Tomášek (přednášející)
Garance
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 16:50–17:35 S19
Předpoklady
EVER ( H50087z Dějiny a literatura nástroje II )
Absolvování předmětu Dějiny a literatura nástroje I (bicí nástroje) v prvním ročníku navazujícího magisterského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - hudební dějiny tympánů, několik směrů vývoje, z velmi jednoduchého použití (tónika, dominanta), přes kuriozity přelomu 18. a 19. století (sólové koncerty - mj. Družecký), postupné zvyšování jejich pozice v orchestru, klasické tympánové orchestrální party 18. a 19. století, po náročné party 20. století a neobvyklé způsoby hry. Charakteristické rysy tympánové hry v některých slohových obdobích (baroko, klasicismus, novoromantismus), slavní tympánisté (Phillidor, Poussard, Pieranzovini, Krüger, Hochrainer, Thärichen, Goodman). Skladatelé, kteří výrazně přispěli k rozvoji tympánů - Beethoven, Rejchovy teoretické spisy, Berlioz (mj. extrémně velká obsazení), Mahler, R. Strauss, Nielsen, Janáčkovy akordické tympány,
  - základní membranofony, jejich použití v orchestru - Verdi, Mahler, Prokofjev, další důležité orchestrální party, různé podoby nástrojů, využití v rozličných hudebních žánrech, netradiční techniky hry a víru, orchestrální party a sóla),
  - základní idiofony s neurčitým zvukem - nástup a využití v operním a symfonickém orchestru, speciální využití v hudbě 20. století - impresionisté, Bartók, další vybrané orchestrální party, zajímavé využití a technika hry v latinsko-americké hudbě ve 20. století,
  - základní idiofony s vyladěným zvukem - sólová i orchestrální literatura, sólisté atd.,
  - další nástroje symfonického orchestru - kastaněty, tam-tam, gongy, ozvučná dřeva, zvonková hra, zvony, kravské zvonce, zvukomalebné nástroje atd. - důležité party,
  - bicí nástroje ve skladbách dvacátého století (výuka probíhá formou seznamování s okolnostmi vzniku dané skladby, dále jsou sděleny základní údaje o skladateli, následuje poslech skladby včetně prohlídky notového záznamu), 30. léta - připomenutí prvních skladeb s výrazným podílem bicích nástrojů (I. Stravinskij: Svatba, E. Satie: Parade, B. Bartók: Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje)
  - první kompozice výhradně pro bicí nástroje (E. Schulhoff: část Suity v novém stylu, A. Roldán: Ritmicas, D. Šostakovič: mezihra z opery Nos, E. Varése: Ionisace). Éra 40. let v USA (první skladby Johna Cage a Lou Harrisona). Další významné souborové skladby (M. Kabeláč: Osm invencí, Osm ricercarů, I. Xenakis: Persephassa, A. Jolivet: Ceremonial, J. Cage: Konstrukce). Skladby Steve Reicha. Skladby českých autorů (M. Ištvan: Psalmus niger, Makrosvěty, Capriccio, M. Kopelent: Rondo, J. Jirásek: Chléb a hry),
  - významné skladby pro sólistu na bicí nástroje (K. H. Stockhausen: Zyklus, M. Feldman: King of Denmark, I. Xenakis: Psappha, Rebonds, H. Lachenmann: Interieur, J. Cage: One 4, A. Jolivet: Koncert pro bicí nástroje, D. Milhaud: Koncert pro bicí nástroje),
  - významní sólisté bicích nástrojů ve 20. století, slavné soubory bicích nástrojů (Musserův marimbový orchestr, Les percussions de Strassbourg, Kroumata, Nexus, Amadinda atd.),
  - stejně jako v předchozím ročníku důraz na znalost názvů probíraných bicích nástrojů a příslušenství v šesti světových jazycích (A, N, F, Š, I, R).
Literatura
 • Bártek, Ctibor: Bicí souprava v jazzové a taneční hudbě - diplomová práce, JAMU Brno, 1995. info
 • Beck, John: Encyclopedia of Percussion - Garland Publishing N. Y., 1995. info
 • Blades, James: Percussion Instruments and their History - London: Faber and Faber, 1975. info
 • Klöver, Tom: Trommeln und Klanginstrumente - Verlag Binkey Kok, 1996. info
 • Kotek, Miroslav: Bicí nástroje - Panton Praha, 1986. info
 • Opršál, Martin: Bicí nástroje v artificiální hudbě 20. století - diplomová práce, JAMU Brno, 1995. info
 • Navrátil, Miloš: Nástin vývoje evropské hudby - Montanex Ostrava, 1998. info
 • Mertens, W.: American Minimal Music - Kahn Averill, 1988. info
 • Motte-Haber, H. de la: Die Musik von Edgard Varése - Wolke Verlag, 1993. info
 • Wen-Chung, Ch.: Ionisation - Musik-Konzepte, Heft 6, 1983. info
 • Goldenberg, Morris: Modern School for Snare Drum - Chappell New York, 1955. info
 • Schäffer, Bogusłav: Introduction to Composition - PWM Varšava, 1976. info
 • Reich, Steve: Sextet, Six Marimbas, Nagoya Marimbas, Drumming, Music for Pieces of Wood - Boosey & Hawkes New York, 1970, 1992, 1996. info
 • Xenakis, Iannis: Psappha, Persephassa, Rebonds - Salabert Paris, 1976,1970,1988. info
 • Feldman, Morton: King of Denmark - Edition Peters, 1965. info
 • Bartók, Béla: Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje - Boosey & Hawkes N.Y., 1942. info
 • Kabeláč, Miloslav: Osm invencí pro bicí nástroje, Osm ricercarů - Panton Praha, nedatováno. info
 • Jolivet, André: Ceremonial pour six percussionistes, Koncert pro bicí nástroje - Salabert Paris, 1968, 1962. info
 • Milhaud, Darius: Koncert pro bicí nástroje a malý orchestr - Enoch Paris, 1935. info
 • Cage, John: One 4 - Henmar Press, 1990. info
 • Racz, Gyula: Handbuch der Schlagzeugpraxis - Brandt Karlsruhe, 1997. info
Výukové metody
Hromadná výuka.
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.