H50087z Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Radek Tomášek (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H40081z Dějiny a literatura nástroje I && EVER ( H50087l Dějiny a literatura nástroje II )
Absolvování předmětu Dějiny a literatura nástroje I (bicí nástroje) v prvním ročníku navazujícího magisterského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je postupně seznamovat studenty s historií a okolnostmi vzniku a vývoje bicích nástrojů od počátků po současnost i jejich začleňování a ukotvení v jednotlivých kulturách a stylových obdobích, včetně znalostí literatury pro bicí nástroje i historických publikací, které vznik a vývoj bicích nástrojů dokumentují.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- znát historii a literaturu bicích nástrojů od počátků po současnost;
- schopen zařazení interpretovaných skladeb a partů do historického kontextu;
- znát souvislosti a okolnosti vzniku a vývoje literatury bicích nástrojů.
Osnova
 • Hudební dějiny tympánů, několik směrů vývoje, z velmi jednoduchého použití (tónika, dominanta), přes kuriozity přelomu 18. a 19. století (sólové koncerty - mj. Družecký), postupné zvyšování jejich pozice v orchestru, klasické tympánové orchestrální party 18. a 19. století, po náročné party 20. století a neobvyklé způsoby hry
 • Charakteristické rysy tympánové hry ve vybraných slohových obdobích (baroko, klasicismus, novoromantismus)
 • Slavní tympánisté (Phillidor, Poussard, Pieranzovini, Krüger, Hochrainer, Schnellar, Thärichen, Goodman, Komst, Seegers)
 • Skladatelé, kteří výrazně přispěli k rozvoji tympánů - Beethoven, Rejchovy teoretické spisy, Berlioz, Mahler, R. Strauss, Nielsen, Janáček
 • Základní membranofony a jejich použití v orchestru - Verdi, Mahler, Prokofjev
 • Další důležité orchestrální party pro membranofony, různé podoby nástrojů, využití v rozličných hudebních žánrech, netradiční techniky hry a víru
 • Základní idiofony s neurčitým zvukem - nástup a využití v operním a symfonickém orchestru, speciální využití v hudbě 20. století - impresionisté, Bartók
 • Další vybrané orchestrální party pro idiofony, využití a technika hry v latinsko-americké hudbě ve 20. století
Literatura
  povinná literatura
 • BLADES, James. Percussion Instruments and their History. London, Faber and Faber, 1975.
 • BECK, John. Encyclopedia of Percussion. Garland Publishing N. Y., 1995.
  doporučená literatura
 • TOBISCHEK, Hans. Die Pauke. Schneider, 1977
 • GIRSBERGER, Russ. A Practical Guide to Percussion Terminology. Meredith Music, 2000
 • MERSENNE, Marin. Harmonie Universelle. Springer Science+Business Media, 1957
 • REDMOND, Lyane. When the drummers were women. Three Rivers Press, 1997
 • AMEGAGO, Modesto Mawulolo Kwaku. African Drumming. The History and Continutiy of African Drumming Traditions. Africa World Press, Inc., 2013
 • NKETIA, Joseph H.Kwabena. Die Musik Afrikas. Noetzel, 2000
 • DANIELOU, Alain. Einführung in die indische Musik. Heinrichshofen. Erw. Neuausg edition, 1982
 • FINK, Siegfried. Tabulatur 2000. Simrock, 2014
  neurčeno
 • KLÖVER, Tom. Trommeln und Klanginstrumente. Verlag Binkey Kok, 1996.
 • KOTEK, Miroslav. Bicí nástroje. Panton Praha, 1983.
 • GOLDENBERG, Morris. Modern School for Snare Drum. Chappell New York, 1955.
 • SCHÄFFER, Bogusłav. Introduction to Composition. PWM Varšava, 1976.
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Obsah výuky je směřován k podrobným znalostem historie bicích nástrojů a jejich literatury s ukončením předmětu SZZ.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2022/H50087z