H40825 Management

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 10:10–11:45 006
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně ukončený první ročník studia bakalářského stupně.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky řízení subjektů podnikatelského i nepodnikatelského typu. Pochopení principů řízení na základě teoretických poznatků a rozvoj měkkých dovedností (soft skills).
Syllabus (in Czech)
 • 1. Pojem management, management v (ne)ziskovém sektoru
 • 2. Vývojové trendy managementu
 • 3. Podstata a hranice organizace
 • 4. Organizování a organizační struktury
 • 5. Rozhodování
 • 6. Motivace
 • 7. Vedení a leadership
 • Soft skills:
 • Komunikace a vyjednávání
 • Práce v týmu
 • Analýza prostředí a práce s informacemi
Literature
  required literature
 • BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 191 s. ISBN 978-80-247-3275-6.
 • Veber, Jaromír. Management : základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha : Management Press. 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. info
  recommended literature
 • Bednář, František: Management a marketing služeb, ISBN 80?85429?70?5. 1. vydání 2002. info
 • Armstrong, Michael. Management a leadership. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4. info
 • Plamínek, J. Synergický management, vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. 1.vyd. Praha: ARGO, 2000. ISBN 80-7203-258-5. info
 • Čakrt, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha: Management Press, 1996. info
 • ROBBINS, Stephen P a Mary K COULTER. Management. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 600 s. ISBN 80-247-0495-1.
Teaching methods (in Czech)
Výukové formy: přednášky, cvičení
Výukové metody: Přednášky, cvičení/úkoly, diskuze, prezentace, seminární práce, týmová práce, práce s odbornými texty, obrazem, A/V, diskuzní metody.
Assessment methods (in Czech)
1. Prezentace na semináři
2. Test
3. Ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 2.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H40825