H70825 Managerial economics

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Zuzana Ježková (lecturer)
Guaranteed by
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvovaný předmět Ekonomie
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámit studenty se základy efektivního fungování organizací - počínaje efektivitou samotného manažera, přes stanovování cílů až po tvorbu podnikatelského plánu
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu:
- znát principy osobní efektivnosti manažera,
- bude schopen vytvořit business model canvas,
- bude schopen vytvořit jednoduchý podnikatelský plán,
- bude schopen určit dobu návratnosti projektu, bod obratu a vnitřní návratnost,
- bude rozumět řízení kvality,
- bude znát základy design thinking,
- znát metodu balanced score card.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do předmětu, základní pojmy,
 • 2. Osobní efektivita manažera
 • 3. Podnikatelský plán 1
 • 4. Podnikatelský plán 2
 • 5. Podnikatelský plán 3
 • 6. Time management
 • 7. Finační plán
 • 8. Finanční plán 2
 • 9. Řízení kvality
 • 10. Podnikatelský plán 4
 • 11. Management kvality
 • 12. Moderní trendy v managementu – Lean 6 Sigma, TOC, udržitelný rozvoj, balanced score card
Assessment methods (in Czech)
zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 2.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H70825