DRTZ210 Audiovisual Project

Theatre Faculty
Winter 2021
Extent and Intensity
0/3/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
scenáristické schopnosti, základy práce s kamerou, základy střihu
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik audiovizuálního autorského portrétního dokumentu do 15 min.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vytvořit námět a scénář dokumentárního filmu. Dokáže konstruktivně zapracovat dramaturgické připomínky a přivést svůj záměr k realizaci.
Syllabus (in Czech)
  • 1. příprava námětu 2. dramaturgická analýza 2. bodový scénář 3. rozšířený bodový scénář 4. dramaturgická analýza 5. finální verze scénáře
Literature
  • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha, 2004. info
  • Kressl, V. : Základy dramaturgie a režie filmové a televizní dokumentární tvorby. Praha, 1990. info
Teaching methods (in Czech)
práce s textem, diskuse, dramaturgické připomínky
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě propracovaného scénáře, který je základem realizační tvůrčí fáze v LS
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DRTZ210