DRTZ210 Audiovisual Project

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/3/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
scenáristické schopnosti, základy práce s kamerou, základy střihu
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik audiovizuálního autorského portrétního dokumentu do 15 min.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vytvořit námět a scénář dokumentárního filmu. Dokáže konstruktivně zapracovat dramaturgické připomínky a přivést svůj záměr k realizaci.
Syllabus (in Czech)
  • 1. příprava námětu 2. dramaturgická analýza 2. bodový scénář 3. rozšířený bodový scénář 4. dramaturgická analýza 5. finální verze scénáře
Literature
  • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha, 2004. info
  • Kressl, V. : Základy dramaturgie a režie filmové a televizní dokumentární tvorby. Praha, 1990. info
Teaching methods (in Czech)
práce s textem, diskuse, dramaturgické připomínky
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě propracovaného scénáře, který je základem realizační tvůrčí fáze v LS
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DRTZ210