DAAZX03 Dějiny světového divadla III

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
2/0/4. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
Mgr. Naďa Satková, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 10:15–11:45 104
Předpoklady
EVER ( DAALX04 Dějiny světového divadla IV )
Předmět základu oboru - vstupní požadavky nejsou definovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student se má naučit chápat vývojové souvislosti jednotlivých stylových epoch dějin divadla. Zvláštní zřetel je kladen na vztah historických podob divadla k současnosti.
Výstupy z učení
Student je schopen chápat a vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla a jejich vztah k současnosti. Umí aplikovat historicko-teoretické znalosti do praxe svého oboru-studijní specializace. Dokáže se orientovat v tematicky rozlehlé oblasti a ví, jak a kde získat podrobnější informace. Znalosti: student zná základní faktografii příslušných vývojových etap dějin divadla. Dovednosti: student umí analyzovat dramatické texty, vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla, využívat vědomosti k vytváření vazeb a paralel se současností a využívat jich pro vlastní uměleckou tvorbu či pro výkon své odborné profese
Osnova
 • 1. Divadlo v Německu 18. stol. (osvícenství - Gottsched, Lessing). Preromantismus: Sturm und Drang.
 • 2. Itálie - Gozzi, Goldoni a reforma komedie dell'arte (18. stol.).
 • 3. Preromantismus, Sturm und Drang, výmarská klasika (Goethe, Schiller).
 • 4. Romantické divadlo I.: úvod. Německo, Anglie.
 • 5. Romantické divadlo II.: Francie, Rusko, Polsko.
 • 6. Realismus: Charakteristika. Divadlo Meiningenských.
 • 7. Naturalismus v divadle - divadlo jako fotografie skutečnosti - Théâtre Libre, Freie Bühne, Independent Theatre.
 • 8. Moskevské umělecké akademické divadlo (MCHAT). Dramatika realismu a naturalismu - Ibsen, Hauptmann, Strindberg, Čechov, Shaw, Tolstoj.
 • 9. Antirealismus – podoby divadelní moderny. Základní charakteristika. Francie: Copeau, Théâtre du Vieux-Colombier, Kartel čtyř.
 • 10. Antirealismus – symbolismus, impresionismus, expresionismus, dada, futurismus.
 • 11. Antirealismus - Adolphe Appia, Edward Gordon Craig (prolog: Richard Wagner).
 • 12. Ruská moderna: Mejerchold / Vachtangov / Ejzenštejn / Tairov...
Literatura
  povinná literatura
 • Alexandr Sergejevič Puškin: Boris Godunov. info
 • Alfred de Musset: Lorenzaccio, Se srdcem divno hrát (také pod názvem S láskou nejsou žádné žerty) - vybrat jedno drama. info
 • Alfred Jarry: Král Ubu. info
 • Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad, Racek, Tři sestry, Strýček Váňa, Ivanov (vybrat dvě dramata). info
 • August Strindberg: Slečna Julie, Otec, Tanec smrti, Kristina (vybrat jedno drama). info
 • Brockett, O.: Dějiny divadla, Praha 1999. info
 • Carlo Goldoni: Poprask na laguně, Sluha dvou pánů, Vějíř, Paní hostinská / Mirandolina (vybrat jeden text). info
 • Carlo Gozzi: Král jelenem, Zelenavý ptáček, Turandot (vybrat jeden text). info
 • Friedrich Schiller: Don Carlos, Marie Stuartovna, Panna Orleánská, Valdštejn (vybrat jedno historické drama Schillerovo). info
 • Friedrich Schiller: Loupežníci, Úklady a láska (vybrat jedno preromantické drama od Schillera). info
 • Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti, Mína z Barnhelmu (vybrat jedno drama). info
 • Henrik Ibsen: Peer Gynt. info
 • Johann Wolfgang Goethe: Faust (1. díl). info
 • Maurice Maeterlinck: Modrý pták, Ariana a Modrovous (vybrat jedno drama). info
 • Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor. info
 • Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa, Vějíř lady Windermerové (vybrat jednu komedii). info
 • Victor Hugo: Hernani, Ruy Blas, Cromwell (vybrat jedno drama). info
  doporučená literatura
 • Abrams, M. H.: Zrcadlo a lampa : romantická teorie a tradice estetického myšlení. Praha 2001. info
 • Barba, E. - Savarese, N.: Slovník divadelní antropologie. Skryté umění herce. Praha 2000. info
 • Bernard, J. Co je to divadlo. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
 • Blahník, V. K.: Světové dějiny divadla. Praha 1929. info
 • Deák, F.: Symbolistické divadlo. Bratislava 1996. info
 • Hugo, V.: Předmluva ke Cromwellovi. Praha 2006. info
 • Hyvnar, J. : Herec v moderním divadle. Pražská scéna 2000. info
 • Hyvnar, J.: Francouzská divadelní moderna. Praha 1996. info
 • Ipse, ipsa, Ibsen: sborník ibsenovských studií. Brno 2006. info
 • Kundera, L.: Noc a sen na modro : literatura německého romantismu. Olomouc 2004. info
 • LESSING, G.E. 1980, Hamburská dramaturgie, Praha, Orbis. info
 • Lukavský, R. Hamlet: pracovní deník. Praha: Divadelní ústav, 1965. info
 • Lukavský, R. Stanislavského metoda herecké práce. info
 • Moussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni, Bratislava 1965. info
 • Pavis, P.: Divadelní slovník, Divadelní ústav, Praha 2003. info
 • Pavlovský, P. (hlavní red.). Základní pojmy divadla : teatrologický slovník. Praha 2004. info
 • Peter Scherhaufer: Čítanka z dejín divadelnej režie I, II, III, Bratislava 1996-1999. info
 • Pokorný, F.: Kniha o kabaretu. Praha 1988. info
 • Pörtner, P. : Experimentální divadlo. Orbis, Praha 1965. info
 • Rak, J.: Kapitoly z dějin německého divadla. Praha, 1965. info
 • Stanislavskij, K. S.: Moje výchova k herectví. 2 sv. Praha 1946, 1954. info
 • Stanislavskij, K. S.: Můj život v umění. Praha 1941. info
 • Stanislavskij, Konstantin Sergějevič: Dotvoření herce, Athos, Praha 1949. info
  neurčeno
 • Tzara, T.: Dialektika poezie, Surrealismus a doba poválečná. Praha 1946. info
Výukové metody
Přednáška Jiná (domácí příprava, práce s dramatickými texty, diskuze)
Metody hodnocení
Písemný test z faktografických znalostí
Ústní rozhovor o přečtených dramatických textech - analýza dramatického textu (individuálně s každým studentem)
Informace učitele
Přednáška Dějiny světového divadla je čtyřsemestrální. Celý cyklus probíhá v průběhu 2 akademických roků (dvou studijních ročníků). Složení státní zkoušky je podmíněno absolvováním 4 semestrálních kurzů z dějin světového divadla.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2019, zima 2023.