DVDZY19 Umělecké tlumočení do ZJ I

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/16/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (cvičící)
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
K základním požadavkům pro zapsání předmětu je nutná základní aktivní i pasivní znalost českého znakového jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty s poměrně mladou disciplínou – umělecké tlumočení divadelních inscenací. S různými typy uměleckého tlumočení divadelních inscenací, které existují a jejich praktické využití. Součástí budou také praktické ukázky z různých představení.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - Vysvětlit pojem umělecké tlumočení divadelních inscenací - Bude vnímat rozdíly mezi jednotlivými typy uměleckého tlumočení
Osnova
  • 1. Terminologie v oblasti uměleckého tlumočení 2. Historie uměleckého tlumočení 3. Zónové tlumočení + videoukázky 4. Stínové tlumočení + videoukázky 5. Experimentální tlumočení + videoukázky 6. Základní postup při přípravě tlumočené inscenace
Literatura
    doporučená literatura
  • ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ K., KOVÁČOVÁ T. – Umělecké tlumočení do znakového jazyka, 1. Vyd., Praha:ČKTZJ, 2008, ISBN 978-80-87153-73-4
  • ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ K. – Specifika tlumočení pro neslyšící, 1. vyd., Praha: ČKTZJ, 2008, ISBN 978-80-87153-58-1
  • Umělecké tlumočení 2 – Divadlo, Info-Zpravodaj 2008, roč. 16, č. 1, s. 6–8.
  • ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ K., DINGOVÁ N. - Umělecké tlumočení divadla a hudby pro neslyšící – DVD – ISBN 978-80-87153 – 72 – 7
Výukové metody
Pravidelná výuka. * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1 Metody výuky: - přednáška, - samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zkoušení studentů písemnou formou. Zápočet na základě: - přítomnosti v semináři a seznámení se s literaturou - písemný test
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DVDZY19