DVDZY19 Umělecké tlumočení do znakového jazyka I

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
0/24/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (cvičící)
Garance
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.