DSCZ308 Dějiny architektury II

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. arch. Josef Hrabec (přednášející)
Garance
doc. Ing. arch. Josef Hrabec
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 12:00–12:45 ucebna_C, Čt 12:45–13:30 ucebna_C
Předpoklady
Absolvování předmětů Dějiny architektury I, DSCZ 208, DSCL 208
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student by se měl orientovat v dějinách evropské architektury v rozmezí 15. - 19. století. Seznámí se se společensko-historickým pozadím jednotlivých architektonických slohů, jejich materiálově konstrukční podstatou, charakteristickým tvaroslovím, významnými stavbami - reprezentanty probíraných slohů a jejich autory. Obecné seznámení s historickými souvislostmi architektonické tvorby a dějinným odkazem chápaným jak ve tvaru a hmotě. Historický přehled umožní studentům snadnější orientaci v historických etapách a nacházení inspirace pro vlastní tvorbu.
Výstupy z učení
Vhled do historických souvislostí architektonické tvorby,porozumění dějinným odkazům chápaným jak ve tvaru a tak v hmotě. Snadnější orientace v historických etapách. Nacházení inspirace pro vlastní tvorbu.
Osnova
 • 1. Renesance - quattrocento 2. Renesance - cinquecento 3. Řím, Florencie 4. Raný,vrcholný, pozdní barok 5. Český barok, barokní gotika 6. Francouzský klasicismus 7. Německý klasicismus 8. Klasicismus v Rakousku-Uhersku 9. Romantismus - Anglie 10. Romantismus - Francie 11. Romantismus - Rakousko-Uhersko 12. Neoslohy - Anglie, Francie 13. Neoslohy - Brno
Literatura
  doporučená literatura
 • Svědectví dob. Praha 1988. info
 • Dějiny architektury. Praha 1993. info
 • Publikace o světové architektuře. Taschen. info
 • B. Syrový a kol., Architektura - svědectví dob, Praha 1978. info
 • Baroko. Architektura, sochařství, malířství. Praha: Slovart 2007. info
 • HILMERA, Jiří. Česká divadelní architektura. Praha: Divadelní ústav, 1999. info
 • Rolf Toman: Umění italské renesance: architektura, sochařství, malířství, kresba. Praha: Slovart 2000. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou ve formě písemného testu. Podmínkou splnění předmětu je rovněž minimálně 80% účast na přednáškách.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DSCZ308