DSCZ308 Dějiny architektury II

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. arch. Josef Hrabec (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 12:30–14:00 FA
Předpoklady
EVER ( DSCL308 Dějiny architektury II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecné seznámení s historickými souvislostmi architektonické tvorby a dějinným odkazem chápaným jak ve tvaru a hmotě. Historický přehled umožní studentům snadnější orientaci v historických etapách a nacházení inspirace pro vlastní tvorbu.
Osnova
  • - renesance - baroko - klasicismus - romantismus, historismus, secese - nástup moderny
Literatura
  • Svědectví dob. Praha 1988. info
  • Dějiny architektury. Praha 1993. info
  • Publikace o světové architektuře. Taschen. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
Písemná závěrečná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021.