DRBZ105 Autorský seminář II

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/1/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Barbora Jandová (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 12:00–12:45 405, Čt 12:45–13:30 405, Pá 12:00–12:45 406, Pá 12:45–13:30 406
Předpoklady
Podmínkou je aktivní literární tvorba, která je předmětem osobních konzultací s pedagogem. Do semináře je možno přihlásit se v případě zájmu ve více akademických rocích - tedy opakovaně.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení autorského tvůrčího potenciálu studentů a rozvoj jejich kreativních schopností v rámci samostatné umělecké literární tvorby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně tvořit osobité umělecké texty
- strukturovat literární útvar do jednotlivých fází
- kreativně rozvíjet nápad, námět, uvažovat nad tématem, nad motivy, vytvořit zápletku, rozuzlení atd.
- utvářet a rozvíjet vlastní svébytný autorský styl
Osnova
 • Studenti jsou schopni aktivního tvůrčího uvažování a samostatné činnosti na přípravě a tvorbě uměleckých textů, osvojují si schopnost literárně stylizovat literární umělecké texty, uchopovat rozličné útvary i žánry, rozvíjet vlastní svébytný autorský potenciál a invenční tvůrčí postupy, podle potřeb upravovat literární text atd.
Literatura
 • Bořivoj Srba: Více než hry. JAMU, Brno 2006. info
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. ISBN 2-907114-22-0. info
 • Dočekalová, Markéta - Tvůrčí psaní pro každého: Naučte se vyprávět příběhy, jak se píše povídka, novela a román, praktická cvičení (Praha, 2009). info
 • Field, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. info
 • Fišer, Z. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-85931-99-0. info
 • Hrabák, Josef. Poetika. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1977. info
 • Kerr, W.: Jak nepsat hru, Orbis Praha 1963. info
 • Kundera, Milan: Umění románu (Praha, 1961). info
 • Novotný, D. J. Chcete psát scénář? 1. díl, 2. díl. Praha: FAMU, 1995. info
 • Studený, J. Drama a jazyk: teorie a praxe tvůrčího psaní. 1.vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. ISBN 80-7194-609-5. info
 • ARONSONOVÁ, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014. info
Výukové metody
Samostatná práce na uměleckých textech, průběžná individuální konzultace s pedagogem.
Metody hodnocení
Zápočet na základě individuálních konzultací s pedagogem.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023.