DRBZ105 Autorský seminář

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 12:00–13:30 406
Předpoklady
EVER ( DRBL105 Autorský seminář )
Student navštěvující seminář by měl disponovat talentem a vůlí prohlubovat vlastní tvůrčí schopnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je umožnit rozvoj kreativních schopností studentů režie a dramaturgie se zaměřením na tvorbu vlastních dramatických textů.
Osnova
  • Seminář je věnován tvorbě vlastních dramatických textů. Od dialogů a drobných situací se studenti postupně snaží postupovat ke složitějším strukturám dramatu a tvoří vlastní pokusy o divadelní hry či scénáře. Kromě vlastní tvorby se v semináři rozvíjí i schopnosti dramaturgické, tj. to, jak je student schopen být autorovi textu partnerem a oponentem a rozvíjet potenciál toho kterého díla.
Výukové metody
Samostatná tvůrčí práce a následný seminář s rozpravou nad vznikajícími texty.
Metody hodnocení
Zápočet na základě práce v semináři.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.