DHAZ204 Zpěv II

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/1.5/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Lenka Bartolšicová (přednášející)
Bc. Pavel Borský (přednášející)
doc. Mgr. Karel Hegner (přednášející)
Mgr. Stanislava Pergolová (přednášející)
MgA. Daniel Rymeš (přednášející)
MgA. Peter Strenáčik (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Hegner
Kabinet zpěvu – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra – Ateliér činoherního herectví – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 12:00–12:45 103, Po 12:00–12:45 102, Po 12:45–13:30 102, Po 12:45–13:30 103, Po 12:45–13:30 6, Po 17:00–17:45 105, Po 18:00–18:45 105, Čt 8:30–9:15 103, Čt 9:15–10:00 103, Pá 8:30–9:15 103, Pá 9:15–10:00 103, Pá 10:15–11:00 103, Pá 11:00–11:45 103, Pá 12:00–12:45 103, Pá 12:45–13:30 103, Pá 14:30–15:15 103, Pá 15:15–16:00 103, Pá 16:15–17:00 103, Pá 17:00–17:45 103
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Součástí praktické přípravy budoucích herců je práce s hlasem. Kabinet zpěvu spolupracuje se všemi ateliéry činoherního a muzikálového herectví a taktéž nabízí spolupráci s ostatními ateliéry DIFA JAMU. Zpěv je výsostně dovednostní disciplínou vyžadující pravidelnou výuku. Pracuje se individuálně s každým studentem na rozvoji jeho technických schopností zvládat hlasový aparát. Prvotní samozřejmostí práce s hlasem je odstraňování špatných návyků a technických vad. Součástí výuky je dále rozvíjení techniky zpěvu a schopnosti interpretace zadaného pěveckého partu. Pěvecký repertoir jsou nastudován ve spolupráci s korepetitory. Na individuální vzdělávací proces práce s hlasem navazuje kolektivní výuka ansámblového zpěvu. Jako součást hudebně - pěveckého vzdělávání nabízí kabinet také studium hry na klavír.
Výstupy z učení
Student je po absolvování semestru technicky vybaven schopností ovládat svůj hlasový aparát v zadaných pěveckých úkolech. Má rozšířené povědomí o žánrových specifikách, propojení mluvního a pěveckého hlasu, rozšířený pěvecký rozsah i výrazové možnosti interpretce.
Osnova
  • Technická cvičení, rozšiřování rozsahu, sdělnost pěveckého vyjádření interpretovaného textu repertoir: jazzové písně, rockové písně, muzikálové písně, šansony
Literatura
    doporučená literatura
  • notové materiály dle dostupnosti (archív kabinetu zpěvu, knihovna JAMU, soukromé archívy)
Výukové metody
cvičení
1,5 hod. týdně
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet (zápočet) na základě docházky a praktického výstupu (předváděčka)
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023.