DHAZ204 Zpěv II

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/1.5/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Lenka Bartolšicová (přednášející)
Bc. Pavel Borský (přednášející)
doc. Mgr. Karel Hegner (přednášející)
Mgr. Stanislava Pergolová (přednášející)
MgA. Peter Strenáčik (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Hegner
Kabinet zpěvu – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet zpěvu – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DHAZ204/01: Út 9:15–10:00 132, St 13:30–14:00 132, P. Strenáčik
DHAZ204/02: Út 10:00–10:45 132, St 14:00–14:30 132, P. Strenáčik
DHAZ204/03: Út 10:45–11:30 132, St 18:30–19:00 132, P. Strenáčik
DHAZ204/04: Po 8:50–10:00 102, L. Bartolšicová
DHAZ204/05: Po 8:45–9:30 103, Út 9:15–9:37 103, S. Pergolová
DHAZ204/06: Po 9:30–10:15 103, Út 9:38–10:00 103, S. Pergolová
DHAZ204/07: Po 8:00–8:45 103, Út 8:00–8:22 103, S. Pergolová
DHAZ204/08: Po 10:15–11:00 103, Út 8:23–8:45 103, S. Pergolová
DHAZ204/09: Po 11:00–11:45 103, Út 8:45–9:07 103, S. Pergolová
DHAZ204/10: Po 9:45–10:10 6, Čt 8:30–9:15 6, P. Borský
DHAZ204/11: Po 11:40–12:05 6, Čt 9:15–10:00 6, P. Borský
DHAZ204/12: Čt 10:00–10:45 6, Čt 10:45–11:10 6, P. Borský
DHAZ204/13: Út 10:15–11:00 06, Út 11:00–11:30 06, K. Hegner
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Součástí praktické přípravy budoucích herců je práce s hlasem. Kabinet zpěvu spolupracuje se všemi ateliéry činoherního a muzikálového herectví a taktéž nabízí spolupráci s ostatními ateliéry DIFA JAMU. Zpěv je výsostně dovednostní disciplínou vyžadující pravidelnou výuku. Pracuje se individuálně s každým studentem na rozvoji jeho technických schopností zvládat hlasový aparát. Prvotní samozřejmostí práce s hlasem je odstraňování špatných návyků a technických vad. Součástí výuky je dále rozvíjení techniky zpěvu a schopnosti interpretace zadaného pěveckého partu. Pěvecký repertoir jsou nastudován ve spolupráci s korepetitory. Na individuální vzdělávací proces práce s hlasem navazuje kolektivní výuka ansámblového zpěvu. Jako součást hudebně - pěveckého vzdělávání nabízí kabinet také studium hry na klavír.
Výstupy z učení
Student je po absolvování semestru technicky vybaven schopností ovládat svůj hlasový aparát v zadaných pěveckých úkolech. Má rozšířené povědomí o žánrových specifikách, propojení mluvního a pěveckého hlasu, rozšířený pěvecký rozsah i výrazové možnosti interpretce.
Osnova
  • Technická cvičení, rozšiřování rozsahu, sdělnost pěveckého vyjádření interpretovaného textu repertoir: jazzové písně, rockové písně, muzikálové písně, šansony
Literatura
    doporučená literatura
  • notové materiály dle dostupnosti (archív kabinetu zpěvu, knihovna JAMU, soukromé archívy)
Výukové metody
cvičení
1,5 hod. týdně
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet (zápočet) na základě docházky a praktického výstupu (předváděčka)
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.