DAAZX19 Filozofie

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 12:00–12:45 106, St 12:45–13:30 106
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznámí studující s klíčovými postavami dějin filozofie umění a jejich koncepty, a to od starověké filozofie (Platón, Aristotelés) až po moderní dobu (fenomenologie, dekonstrukce). Důraz je kladen na důkladné porozumění východisek těchto konceptů, jejich kritické srovnání a možnosti aplikace do umělecké tvorby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit východiska vybraných konceptů z dějin filozofie umění
- samostatně diskutovat na klíčová ontologická, epistemologická a etická témata související s uměním
- orientovat se ve filozofickém textu a v dějinách filozofie umění
Osnova
 • Zimní semestr: 1. Ůvod 2. Platón – epistemologie a ontologie 3. Platón – etika a politika 4. Platón – filozofie umění 5. Aristotelés – metafyzika 6. Aristotelés – etika 7. Aristotelés – poetika 8. Průběžný test a úvod do novověké filozofie (zrození estetiky) 9. Kant – Co je osvícenství? Kritika čistého rozumu 10. Kant – Kritika praktického rozumu a Kritika soudnosti I (krásné) 11. Kant – Kritika soudnosti II (vznešené)
Literatura
  povinná literatura
 • DERRIDA, Jacques. Texty k dekonstrukci. Bratislava: Archa, 1993.
 • HEIDEGGER, Martin. Původ uměleckého díla. Praha: Oikoymenh, 2016.
 • NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathustra. Praha: Vyšehrad, 2013.
  doporučená literatura
 • ANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2010.
 • BLECHA, Ivan a kol. Filosofický slovník. Olomouc: Fin, 1995.
 • STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie Praha: Karmelitánské nakl., 2007.
Výukové metody
Přednáška, seminář, diskuze, samostatná četba.
Metody hodnocení
Průběžný a závěrečný test, samostatná četba.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DAAZX19