DAAZX19 Filozofie perifernosti

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DAALX19 Periferní vidění )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář se studenty ohledává filozofii myšlenkových i sociálně-kulturních periferií současnosti. Východiskem je postkoloniální obrat ve filozofii 20. století a jeho aplikace na vědění, umění i socio-ekonomické podmínky současné doby. Studenti se seznámí s tématy marginalizace, dehumanizace, stigmatizace, s otázkou vztahu lidských a ne-lidských aktérů, s problematikou trans- a posthumanismu, exkluze nebo performativity. Cílem je na základě diskuze konkrétních příkladů a společné četby ohledat a porozumět hranicím a okrajům světa, v němž žijeme, a uchopit je jako inspiraci i interpretační materiál pro uměleckou tvorbu.
Výukové metody
Seminář, zadaná četba, závěrečná práce.
Metody hodnocení
Docházka, závěrečný projekt.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.