DSCZ208 Dějiny architektury I

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 14:30–16:00 0.01
Předpoklady
Vstupními předpoklady jsou znalosti z dějin civilizace (dějepisu) na úrovni středoškolského učiva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studenta se zákonitostmi architektonické tvorby s důrazem na dějiny architektury a návazných projevů lidské civilizace, především ostatních disciplín výtvarného umění. Celý cyklus je rozložen do čtyř semestrů, přičemž první semestr se zabývá obecným úvodem do tématu a počátky dějin architektury až po konec Římské říše. K hlavním úkolům předmětu patří získání povědomí o tom,co je to architektura - architektonická tvorba – architektonické dílo, získání znalostí o hlavních principech a dějinách architektonické tvorby na pozadí vývoje lidské společnosti a základních architektonických archetypů.
Výstupy z učení
Student získá základní znalosti z dějin a vývoje architektury především našeho kulturního prostoru. Na základě těchto znalostí je schopen správně – adekvátně volit výrazové prostředky při definování prostoru, architektonických a stavebních struktur či detailů, náležejících k příslušnému období a příslušné kultuře.
Osnova
  • 1) Základy architektury 2) Doba předdějinná – megalitická 3) Počátky starověku-Mezopotámie 4) Egypt – I. část 5) Egypt – II. část 6) Malá Asie – oblast mezi Egyptem a Mezopotámií (Chetité, Palestina, Fénicie…) 7) Persie 8) Kréta – Mínojská kultura 9) Mykénská kultura 10) Starověké Řecko – I. část 11) Starověké Řecko – II. Část 12) Starověký Řím – I. část 13) Starověký Řím – II. část
Literatura
  • Pijoan, J.: Dějiny umění. Praha 1987. info
  • Larousse: Dějiny I. - IV. Praha 1964. info
  • Alberti L. B.: Deset knih o stavitelství, Praha 1956. info
  • Vitruvius: Deset knih o architektuře. info
  • Svědectví dob. Praha 1988. info
  • Dějiny architektury. Praha 1993. info
  • Publikace o světové architektuře. Taschen. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
Závěrečný zkušební text a ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021.