DSCZ208 Dějiny architektury I

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 12:00–13:30 FA
Předpoklady
EVER ( DSCL208 Dějiny architektury I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získání povědomí o tom,co je to architektura - architektonická tvorba – architektonické dílo. Získání znalostí o hlavních principech a dějinách architektonické tvorby na pozadí vývoje lidské společnosti a základních architektonických archetypů.
Osnova
  • - úvod do studia architektury - architektonický prostor, tvar, materiál, konstrukce a historické souvislosti - pravěk – megalitické stavby - starověk - Egypt, Mezopotámie, Blízký východ, Mínojská a Mykénská civilizace, Persie
Literatura
  • Pijoan, J.: Dějiny umění. Praha 1987. info
  • Larousse: Dějiny I. - IV. Praha 1964. info
  • Alberti L. B.: Deset knih o stavitelství, Praha 1956. info
  • Vitruvius: Deset knih o architektuře. info
  • Svědectví dob. Praha 1988. info
  • Dějiny architektury. Praha 1993. info
  • Publikace o světové architektuře. Taschen. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
Písemná závěrečná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.