DRTZ308 Kapitoly z dějin českého filmu II

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavel Aujezdský (přednášející)
Garance
PhDr. Pavel Aujezdský
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 14:30–16:00 408
Předpoklady
Absolvování přednášek z dějin českého a světového filmu v prvním a druhém ročníku RTDS.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je seznámit posluchače s vývojem českého filmu po znárodnění s akcentem na československou novou vlnu. Studenti budou seznámeni s vývojovými cestami české kinematografie, vedoucími k československé nové vlně, vztahy mezi tvůrci nové vlny a jejich předchůdci. Vývoj nové vlny a její násilný zánik, včetně postihů tvůrců.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu posluchač bude schopen: - pojmenovat a charakterizovat problémy znárodněné kinematografie; - charakterizovat socialistický realismus; - ozřejmit důvody odklonu od schematismu; - charakterizovat proměnu tvorby starší generace režisérů; - určit kořeny nové vlny a její vztah ke světové kinematografii; - pojmenovat tvůrce a hlavní filmy nové vlny; - vztah filmů nové vlny k československé skutečnosti šedesátých let; - vyjmenovat vrcholné tvůrci a jejich filmy; - popsat příčiny a důsledky konce nové vlny. - popsat vliv normalizace na filmovou tvorbu - orientovat se v situaci československé a české kinematografie po roce 1989 v kontextu předchozího vývoje a vlivu výrazných tvůrčích osbností
Osnova
 • Znárodněný film jako stabilní materiální základna filmové tvorby a zároveň nástroj politického ovládnutí kinematografie. Schematismus socialistického realismu. Proměna českého filmu ve druhé půli padesátých let: žánrová pestrost, témata, výrazové prostředky. Tvůrci a filmy starší generace. Nová reflexe nedávné historie. Politické pozadí formování nové vlny. Společenská realita jako východisko polemiky s ideologií. Hledání tvaru. Nová témata a nové poetiky jednotlivých tvůrců. Režiséři šedesátých let a režiséři nové vlny. - socialistický realismus v českém filmu: B.Zeman: Pan Novák, Dovolená s Andělem, V.Kubásek-J.Novotný - Milujeme, J.Kádár - E. Klos - Únos aj.; - odlišit filmy reagující na skutečnost: Z.Brynych, Pět z milionu, Žižkovská romance, J.Kádár - E. Klos, Tři přání, Smrt si říká Engelchen, K.Kachyňa - Naděje, Závrať aj.; - nástup nové vlny - vliv neorealismu a fr.nové vlny: Š.Uher - Slnko v sieti, V.Chytilová - Pytel blech, M.Forman - Konkurs, Černý Petr, Lásky jedné plavovlásky, Hoří, má panenko, I.Passer: Intimní osvětlení, J.Papoušek - Nejkrásnější věk aj.; - literatura a film: B.Hrabal a Perličky na dně, A.Lustig - Démanty noci aj.; - vrcholná díla starší generace: K.Kachyňa-J.Procházka, Noc nevěsty, Cesta do Vídně, J.Kádár - E. Klos, Obchod na korze, F.Vláčil, Marketa Lazarová, Údolí včel aj.; - slovenská specifika: J.Jakubisko: Kristove roky, Vtáčkovia, siroty a blázni, Zbehovia a pútnici, E.Havetta: Slávnosť v botanickej záhrade, Ľalie poľné, D.Hanák: 322, Obrazy starého sveta aj.; - podobenství: P.Juráček: Postava k podpírání, Každý mladý muž, Případ pro začínajícího kata; J.Němec: O slavnosti a hostech, E.Schorm: Návrat ztraceného syna, Den sedmý, osmá noc, A.Máša: Bloudění, Hotel pro cizince, J.Schmidt, Konec srpna v hotelu ozon aj.; - J.Herz - Spalovač mrtvol, Kulhavý ďábel, Morgiana, Petrolejové lampy, J.Jireš - cesta od Žertu přes Valérii a týden divů k Lidem z metra; - solitér, který vydržel - V.Chytilová: Sedmikrásky, Ovoce stromů rajských jíme, Hra o jablko, Panelstory aj.; - spolupráce J.Menzla s B.Hrabalem: Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti aj.; - konec nové vlny a nástup normalizace, osudy tvůrců a návrat kinematografie k nové variaci na soc.realismus - V.Trapl: Tobě hrana zvonit nebude aj. Zásadní filmy československé nové vlny. Filmy české a slovenské. Doznívání nové vlny po sovětské okupaci a nástupu normalizace. Vliv normalizace na filmovou tvorbu. Situace československé kinematografie po roce 1989.
Literatura
  povinná literatura
 • HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2.
 • ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4.
  doporučená literatura
 • Přádná, Škapová, Cieslar: Démanty všednosti. Pražská scéna 2002. info
 • PŁAŻEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu: 1895-2005. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 901 s. ISBN 978-80-200-1689-8. info
  neurčeno
 • James Monaco. Nová vlna. Akademie múzických umění v Praze, Praha, 2001. info
 • Čulík, Jan: Jací jsme/ Česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let. HOST, Brno. 2007.
Výukové metody
Přednáška s ukázkami. Diskuze o zadaných filmech.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DRTZ308