DRTZ308 Kapitoly z dějin českého filmu II

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavel Aujezdský (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 18:00–19:30 408
Předpoklady
EVER ( DRTL308 )
Absolvování přednášek z dějin českého a světového filmu v prvním a druhém ročníku RTDS.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je seznámit posluchače s vývojem českého filmu po znárodnění s akcentem na československou novou vlnu. Studenti budou seznámeni s vývojovými cestami české kinematografie, vedoucími k československé nové vlně, vztahy mezi tvůrci nové vlny a jejich předchůdci. Vývoj nové vlny a její násilný zánik, včetně postihů tvůrců.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude posluchač schopen: - charakterizovat kladné a záporné vlivy znárodnění na kinematografii; - na příkladech ukázat schematismus socialistického realismu; - odklon od schematismu a 1.festival československého filmu v Banské Bystrici; - tématické a stylové změny v tvorbě starší generace; - společenské podmínky vzniku nové vlny; - témata, styly, tvůrci a filmy nové vlny; - vrchol a zánik nové vlny - příčiny a důsledky; - československý film po nové vlně
Osnova
 • Znárodněný film jako stabilní materiální základna filmové tvorby a zároveň nástroj politického ovládnutí kinematografie. Socialistický realismus. Proměna českého filmu ve druhé půli padesátých let: žánrová pestrost, témata, výrazové prostředky. Tvůrci a filmy starší generace. Nová reflexe nedávné historie. Politické pozadí formování nové vlny. Společenská realita jako východisko polemiky s ideologií. Hledání tvaru. Nová témata a nové poetiky jednotlivých tvůrců. Vliv neorealismu a francouzské nové vlny. Režiséři starší generace, režiséři nové vlny a jejich filmy: J.Kádár - E.Klos: od Únosu k e Smrt si říká Engelchen a Obchodu na korze; F.Vláčil: Marketa Lazarová, Údolí včel, Adelheidaj.; K.Kachyňa: Noc nevěsty, Cesta do Vídně, Ucho; Š.Uher: Slnko v sieti, Tri dcéry; M.Forman: Konkurs, Černý Petr, Lásky jedné plavovlásky, Hoří, má panenko; Kolektivní povídkový film: Perličky na dně; V.Chytilová: Pytel blech, Sedmikrásky, Ovoce stromů rajských jíme, Panelstory, Praha, neklidné srdce Evropy; J.Papoušek: Nejkrásnější věk, trilogie o rodině Homolkových; I.Passer: Intimní osvětlení; E.Schorm: Každý den odvahu, Pět holek na krku, Farářův konec, Den sedmý, osmá noc; P.Juráček: Postava k podpírání, Každý mladý muž, Případ pro začínajícího kata; J.Schmidt: Konec srpna v hotelu Ozon; J.Menzel: Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti a další práce s B.Hrabalem; J.Herz: Sběrné surovosti, Kulhavý ďábel, Spalovač mrtvol, Morgiana, Petrolejové lampy; J.Jireš: Žert, Valerie a týden divů; J.Němec: Démanty noci, O slavnosti a hostech, Mučedníci lásky; H.Bočan: Nikdo se nebude smát, Soukromá vichřice, Čest a sláva; J.Jakubisko: Kristove roky, Vtáčkovia, siroty a blázni, Zbehovia a pútnici aj.; E.Havetta: Slávnosť v botanickej záhrade, Ľalie poľné; M.Hollý: Balada o siedmich obesených, spolupráce s Alainem Robbe-Grilletem; D.Hanák: 322, Obrazy starého sveta; Mezinárodní ohlas nové vlny. Doznívání nové vlny po sovětské okupaci a nástupu normalizace.
Literatura
  povinná literatura
 • HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2.
 • Přádná, Stanislava – Škapová, Zdena – Cieslar, Jiří: Démanty všednosti. Český a slovenský film 60. let. Kapitoly o nové vlně. Praha 2002.
 • ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4.
  doporučená literatura
 • Lukeš, Jan: Diagnózy času. Praha 2013.
 • Iordanova, Dina: Cinema of the other Europe: The industry and artistry of east central European film. London, New York 2003.
 • Boček, Jaroslav: Banská Bystrica. Film a doba 15, 1969, s. 356–359.
 • PŁAŻEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu: 1895-2005. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 901 s. ISBN 978-80-200-1689-8. info
  neurčeno
 • Juráček, Pavel: Deník (1959–1974). Praha 2003.
 • Knapík, Jiří: Únor a kultura. Sovětizace naší kultury 1948–1950. Praha 2004.
 • Skopal, Pavel (ed.): Naplánovaná kinematografie. Praha 2012.
 • Liehm, Antonín J.: Ostře sledované filmy. Praha 2001.
Výukové metody
Přednáška s ukázkami. Diskuze o zadaných filmech.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020.