DRTZ107 Literární tvorba

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 12:00–13:30 408
Předpoklady
stylistická obratnost, potřeba tvůrčího sebevyjádření, základní orientace v literárních žánrech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení variací autorské literární tvorby, schopnosti tvůrčí reflexe a bezprostřední prezentace vlastního díla.
Výstupy z učení
Student je schopen vytvářet kratší literární útvary dle zadání. Dokáže své texty prezentovat na bázi autorského čtení. Je schopen reflektovat dramaturgické připomínky. Dokáže analyzovat kratší literární útvary z hlediska kvality a potenciálního uplatnění v různých médiích.
Osnova
  • Studenti v týdenních intervalech vytvářejí především texty vycházející z konkrétních zadání, zaměřené na praktickou aplikaci rozmanitých tvůrčích metod, vedoucích jak k získání formální zručnosti, tak k rozvíjení imaginace. Práce jsou prezentovány a analyzovány v rámci semináře, kde jsou studenti vedeni k tomu, aby byli schopni pohotově rozebírat díla svých kolegů, jakož i bezprostředně reflektovat svou vlastní tvorbu optikou kritického percipienta.

Literatura
  • Percy LUBBOCK: The Craft of Fiction. Cox and Wyman.1972. info
  • Raymond QUENEAU: Stylistická cvičení. Volvox Globator.1994. info
  • Culler, Jonathan: Krátký úvod do literární teorie. Brno, Host 2002. info
  • U. Eco: Skeptikové a těšitelé, Argo 2007. info
  • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
  • VLAŠÍN, Mojmír (ed.) 1984, Slovník literární teorie, Praha, Československý spisovatel ZICH, Otakar 1986, Estetika dramatického umění, Praha, Panorama. info
Výukové metody
seminář
tvůrčí práce a její reflexe, práce s textem, diskuzní metody
Metody hodnocení
zápočet na základě docházky, aktivní tvůrčí práce a plnění průběžných zadání
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2020, zima 2022, zima 2023.