DRTZ107 Literary Works

Theatre Faculty
Winter 2019
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 12:00–13:30 408
Prerequisites (in Czech)
stylistická obratnost, potřeba tvůrčího sebevyjádření, základní orientace v literárních žánrech
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Rozvíjení variací autorské literární tvorby, schopnosti tvůrčí reflexe a bezprostřední prezentace vlastního díla.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vytvářet kratší literární útvary dle zadání. Dokáže své texty prezentovat na bázi autorského čtení. Je schopen reflektovat dramaturgické připomínky. Dokáže analyzovat kratší literární útvary z hlediska kvality a potenciálního uplatnění v různých médiích.
Syllabus (in Czech)
  • Studenti v týdenních intervalech vytvářejí především texty vycházející z konkrétních zadání, zaměřené na praktickou aplikaci rozmanitých tvůrčích metod, vedoucích jak k získání formální zručnosti, tak k rozvíjení imaginace. Práce jsou prezentovány a analyzovány v rámci semináře, kde jsou studenti vedeni k tomu, aby byli schopni pohotově rozebírat díla svých kolegů, jakož i bezprostředně reflektovat svou vlastní tvorbu optikou kritického percipienta.

Literature
  • Percy LUBBOCK: The Craft of Fiction. Cox and Wyman.1972. info
  • Raymond QUENEAU: Stylistická cvičení. Volvox Globator.1994. info
  • Culler, Jonathan: Krátký úvod do literární teorie. Brno, Host 2002. info
  • U. Eco: Skeptikové a těšitelé, Argo 2007. info
  • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
  • VLAŠÍN, Mojmír (ed.) 1984, Slovník literární teorie, Praha, Československý spisovatel ZICH, Otakar 1986, Estetika dramatického umění, Praha, Panorama. info
Teaching methods (in Czech)
seminář
tvůrčí práce a její reflexe, práce s textem, diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě docházky, aktivní tvůrčí práce a plnění průběžných zadání
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DRTZ107