DDMZ316 Základní teorie a produkce v KKP

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Zdeňka Kujová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
každé liché pondělí 16:15–19:30 107
Předpoklady
Úspěšné absolvování II. bakalářského stupně studia oboru divadelní manažerství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zaměřený na téma kulturních a kreativních průmyslů naučí studenty terminologii ale také pochopení hlavního konceptu vymezení kreativních odvětví mezi ostatními průmysly a znalostní ekonomikou.
Znalosti atributů kreativních měst jsou nezbytné pro chápání umění, kultury, kreativity v rozvoji města předpokladem pro producentskou činnost manažerů v kultuře a kreativních odvětvích.
Cíle předmětu:
▪ Seznámit studenty se základy konceptu kulturních a kreativních průmyslů a používanou terminologií, historií a vývojem této disciplíny.
▪ Uvést studenty do problematiky definice kreativních průmyslů, přístupy osobností, rozdíly dle zemí, náročnosti mapování a analyzování kreativních odvětví na základě NACE.
▪ Podrobně probrat jednotlivá kreativní odvětví a jejich charakteristiky na příkladu města Brna, Zlína a České republiky.
Osnova
 • - Úvod do oblasti kreativních průmyslů
 • - Historický vývoj od 20. století
 • - Obsahové vymezení – kulturní sektor, kulturní průmysly, kreativní průmysly, kreativní ekonomie, kreativní třída/milieu, kreativní klastry
 • - Kreativní města, historie, atributy, hodnocení
 • - Kreativní průmysly v ČR – satelitní účet kultury, mapování IDU
 • - Kreativní průmysly v EU a ostatních zemích - přístupy
 • - Kreativní trident, kreativní index, nový kreativní index
 • - Kreativní průmysly a Evropská unie, program Creative Europe, kreativní města UNESCO
 • - Jednotlivá kreativní odvětví
 • - Podnikatelská dimenze kulturních a kreativních odvětví
 • - Inovace a spillover efekty
 • - Nástroje podpory kreativních průmyslů
 • - Kreativní centra – revitalizace brownfields tažené kulturou
 • - Budoucnost kreativních průmyslů a kreativních měst
Literatura
  povinná literatura
 • Cikánek, Martin: Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku. ISBN: 978-80-7008-231-7. info
 • Howkins, J.: The Creative Economy: How People Make Money from Ideas, Penguin Books, 2001. info
 • ŽÁKOVÁ, Eva a A KOL. Kulturní a kreativní průmysly v ČR. Institut umění - Divadelní ústav, 2011. 392 s. ISBN 978-80-7008-009-2. URL info
 • FLORIDA, Richard. The Rise Of The Creative Class. United States: Basic Books, 2002. 434 s. ISBN 978-0-465-02477-3. URL info
  doporučená literatura
 • DVOŘÁK, J. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. 2. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. info
Výukové metody
Kombinace přednášky, semináře a cvičení. Samostudium dle doporučených pramenů. Exkurze do vybraných kreativních coworkingů v Brně.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet, jehož udělení je podmíněno: • 80% aktivní účastí v hodinách, • zpracováním průběžných drobných úkolů, • seminární práce (téma bude upřesněno).
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.