DSCZ502 Kostým

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/4/6. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Kateřina Bláhová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 10:15–11:45 UCEBNY
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kostýmní tvorba, nezřídka jako součást týmové práce s výsledkem syntetického uměleckého artefaktu, je jednou z rozhodujících složek, podílejících se na vzniku jevištního i filmového díla a děl vytvářených pro netradiční, nedivadelní prostory. Předmět Kostým vede studenta k rozvíjení samostatného myšlení a rozvoji individuality ve zvládání obsahů specifických funkcí divadelního kostýmu.
Osnova
 • Výuka vychází z požadavku komplexního výtvarně scénografického řešení zadaného tématu, jehož je kostým integrální součástí. Společně s analýzou zadání a analýzou postav jsou řešeny významové a výrazové vizuální vztahy a nalézány klíče a koncepce(skici, volné kresby na dané téma, sběr inspirativního materiálu, materiálové kompozice, výsledné barevné návrhy kostýmů, silueta - materiály - barevnost , kontrasty - vztahy mezi postavami, líčení, rekvizita).

  Studium probíhá formou průběžných konzultací s pedagogem, konfrontací se studenty režie a dramaturgie.

  Průběžná výuka je zakončena akademickým scénickým projektem, který slouží jako profesionální podklad pro realizaci představení v divadle.

  Hodnocena je kvalita průběžné práce a schopnost individuální umělecké práce, kreativita a schopnost dokončit projekt, který je prezentován při klauzurách.

  Posluchač je veden ke vzájemné interakci s ostatními složkami jevištního či volného díla.

  zadání konkrétního úkolu, jeho analýza a vymezení

  konzultace jednotlivých inspiračních zdrojů, skic, návrhů, hledání interpretačních postupů

  individuální konzultace koncepce a funkčnosti kostýmní výpravy v návaznosti na ostatní složky díla

  realizace a popřípadě vedení výroby jednotlivých výtvarných kostýmních objektů a masek podle vybraných návrhů.
Literatura
 • L. Kybalová, Encyklopedie módy, 1973. info
 • L. Kybalová, Dějiny odívání, 1996. info
 • Fashion Today, Colin Mc Dowel, Phaidon, London 2000 The fashion book, Phaidon 1998. info
 • Století módy, Ch. Sellingová, Slovárt 2000 The story of World opera, London 1961. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 4 * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 6
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání a veřejné prezentace zadaného projektu při klauzurách
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.