DRTZ303 Absolventský projekt

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/2/6. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Blažejovská (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DRTL303 Absolventský projekt )
schopnost důsledné tvůrčí práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik kvalitního autorského díla, odpovídajícího nárokům kladeným na absolventský projekt.
Osnova
  • Student na základě dohodnutého časového harmonogramu a stanoveného konceptu postupně vytváří scénář (případně navíc realizuje scénář nebo jeho část. Ve všech fázích konzultuje svoje dílo s vedoucím projektu. V předem stanoveném termínu pak poskytne finální verzi projektu, se zapracovanými dramaturgickými připomínkami, ke schválení vedoucímu projektu. Po té je projekt, splňující formální a obsahové požadavky, nahrán do systému SIS a odevzdán v tištěné podobě na studijní odd. Projekt musí obsahovat povinné přílohy. Pokud je součástí projektu, kromě scénáře, také jeho realizovaná podoba (např. dokument), odevzdá student také nosič s audiovizuálním nebo zvukovým dílem. Následuje obhajoba projektu.
Literatura
  • dle tématu projektu
Výukové metody
Forma: samostatná práce
Metoda: samostatná tvůrčí práce, pravidelné konzultace

Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 15 (ZS), 30 (LS)
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě dodržení časového harmonogramu a dohodnutých postupů při tvorbě projektu

* Letní semestr
Zápočet na základě odevzdání finální konzultované verze projektu ve stanovené kvalitě
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2017, zima 2018.