DRTZ303 Absolventský projekt

Divadelní fakulta
zima 2014
Rozsah
0/2/6. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Blažejovská (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DRTL303 )
schopnost důsledné tvůrčí práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik kvalitního autorského díla, odpovídajícího nárokům kladeným na absolventský projekt.
Osnova
  • Student na základě dohodnutého časového harmonogramu a stanoveného konceptu postupně vytváří scénář (případně navíc realizuje scénář nebo jeho část. Ve všech fázích konzultuje svoje dílo s vedoucím projektu. V předem stanoveném termínu pak poskytne finální verzi projektu, se zapracovanými dramaturgickými připomínkami, ke schválení vedoucímu projektu. Po té je projekt, splňující formální a obsahové požadavky, nahrán do systému SIS a odevzdán v tištěné podobě na studijní odd. Projekt musí obsahovat povinné přílohy. Pokud je součástí projektu, kromě scénáře, také jeho realizovaná podoba (např. dokument), odevzdá student také nosič s audiovizuálním nebo zvukovým dílem. Následuje obhajoba projektu.
Literatura
  • dle tématu projektu
Výukové metody
Forma: samostatná práce
Metoda: samostatná tvůrčí práce, pravidelné konzultace

Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 15 (ZS), 30 (LS)
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě dodržení časového harmonogramu a dohodnutých postupů při tvorbě projektu

* Letní semestr
Zápočet na základě odevzdání finální konzultované verze projektu ve stanovené kvalitě
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018.