DATZ108 Scénický projekt

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Francán (přednášející)
Mgr. MgA. Barbora Herčíková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DATL108 Scénický projekt )
Předmět je určen pro oborové studenty a není podmíněn žádnými vstupními požadavky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci scénického projektu budou studenti samostatně vedeni k základům dramaturgie a režie, stejně jako k prohloubení hereckých dovedností. V úvodních hodinách se zaměříme na dramaturgickou analýzu zvoleného textu a možnosti jeho výkladu. Následně každý student připraví vlastní režijně-dramaturgickou koncepci libovolného fragmentu a upraví jej do podoby scénáře. Do konce semestru z těchto podkladů zrežíruje přibližně dvacetiminutové představení. Jako herci jsou v těchto projektech využíváni výlučně kolegové z ročníku, kteří tak získají další herecké zkušenosti a z opačné strany lépe pochopí klady i úskalí režijního vedení. Zkoušení projektů bude provázet soustavná supervize a diskuze s „režiséry“ i „herci“, stejně jako režijní i pedagogická pomoc při případných inscenačních potížích. Výstupem je pochopení a praktické osvojení základních dramaturgických a režijních dovedností, především způsobu, jak má režisér komunikovat s hercem a toho, jak sdělit vlastní představu. Naučí se řešit potíže, přirozeně vyplývající z procesu zkoušení. Dalším cílem je poznání tvůrčího procesu z druhé strany, a to hereckého hlediska. Předpokládá se kladný dopad v následujících scénických či filmových projektech.
Osnova
 • 1) společná analýza zvoleného textu 2) Individuální diskuze nad vybranými fragmenty jednotlivých studentů 3) Prezentace režijně-dramaturgických koncepcí 4) Finální podoba jednotlivých scénářů 5) Zahajovací zkoušky 6) Zahajovací zkoušky 7 - 11) Proces zkoušení 12) Genrální zkouška, příprava svícení, zvuku, příprava na prezentaci.
Literatura
  povinná literatura
 • Císař, Jan: Základy dramaturgie I. : Situace. Praha : Akademie múzických umění, 2003. 3. vyd. ISBN 80-7331-921-7. info
 • Císař, Jan: Základy dramaturgie II. : Dramatická postava. Praha : Akademie múzických umění, 2002. 1. vyd. ISBN 80-7331-903-9. info
 • Hořínek, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Brno: JAMU, 2009. ISBN 978-8086928-59-3. info
 • Vostrý, J. : Materiály ke studiu režie a dramaturgie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1989. info
  doporučená literatura
 • Brook, P.: Prázdný prostor. Nakladatelství studia Ypsilon, Praha 1998. info
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. 1. vyd. Praha: Národní filmový archív, 1995. Císař, J. Základy dramaturgie: I. Situace. 3. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2003. info
Výukové metody
cvičení, projekt
Metody hodnocení
soustavné sledování výkonu studentů, prezentace výsledného projektu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.