DSCZ105 Technické kreslení I

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 8:30–10:00 UCEBNY
Předpoklady
EVER ( DSCL105 Technické kreslení I )
předmět je důležitým předmětem před navazujícími: Scénická dokumentace a Projekty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy technického kreslenia: 1. rysovanie- typy čiar 2. zobrazovanie nárysu, pôdorysu a bokorysu 3. kótovanie 4. používanie mierky 5. základy perspektívy
Osnova
  • Základní orientace v technickém výkresu, způsoby zobrazování, normové značení, praktická cvičení.
Literatura
  • A. Doseděl a kol.: Čítanka výkresů ve stavebnictví. info
  • Ing. M. Sedláčková, Ing. Kratochvílová: Pozemní stavitelství, návody pro cvičení. info
  • Doc. ing. O. Ponča. Ing. M. Sedláčková: Pozemní stavitelství I, II. info
  • W. Nutsch: Konstrukce nábytku. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě odevzdané práce.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.