DRTZ504 Diplomový seminář

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
PhDr. Pavel Aujezdský (přednášející)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 14:30–16:00 408
Předpoklady
EVER ( DRTL504 )
schopnost důsledné práce s textem a odbornou literaturou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vytvořit podmínky pro vznik kvalitní teoretické diplomové práce, motivovat studenta k rozvíjení vlastních osobitých názorů na vybrané téma, spolu se schopností důsledné práce s adekvátní odbornou literaturou.
Osnova
  • Formulace tématu Koncepce rozvíjení tématu Práce s odbornou literaturou Průběžné konzultace textu Zapracování připomínek Reflexe Práce na textu dle dohodnutého časového harmonogramu
Literatura
  • Benjamin W. Dílo a jeho zdroj, Odeon, Praha 1997. info
  • BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Nové verze materiálů k 11. 11. 2004. 2001 , 11. 11. 2004 [cit. 2007-02-12]. Dostupný z WWW: . info
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • Eco, U.: Teorie sémiotiky. JAMU : Brno, 2004. info
  • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
  • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
Výukové metody
práce s textem, diskusní metody, samostatná práce studenta,reflexe
Metody hodnocení
zápočet na základě důslené práce na textu dle dohodnutého časového harmonogramu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.